Megtámadta az alacsonyház-szabályzatot a prefektúra

Megtámadta az alacsonyház-szabályzatot a prefektúra
A Bihar megyei prefektúra felszólította a nagyváradi helyi tanácsot, hogy soron következő ülésén vonja vissza az alacsony házakra kivetett pluszadóról szóló határozatát.

A prefektúra több magánszemély és a Szociáldemokrata Párt (PSD) beadványára, valamint saját hatáskörére hivatkozva kérte a váradi alacsony házakra kivetett pluszadóról szóló szabályzat visszavonását. A prefektúra tizenegy kifogást emelt a szabályzat ellen, melyek között formai és jogi kifogások is vannak. A prefektúra megállapította, hogy a szabályzatról szóló közvitát szabálytalanul bonyolították le, mint ahogy a helyi tanácsot is szabálytalanul hívták össze akkor, amikor a szabályzatról szavaztak. A jogi kifogások közül az első kimondja, hogy nem létezik egyetlen olyan romániai jogszabály sem, mely alapján egy háztulajdonos arra legyen kötelezhető, hogy emeletet építsen magántulajdonra, vagy hozzáigazítsa ingatlanát az utcafronthoz, mint ahogy többletadó sem vethető ki arra hivatkozva, hogy egy ingatlan nem illeszkedik az utca átlagos magasságába. A prefektúra kifogásolja azt is, hogy hiányzik a szabályzat mellől egy sor, a határozatot megalapozó dokumentum, tehát nincs indoklás, nincs szakjelentés, nincs hatástanulmány, nincs megvalósíthatósági tanulmány, mint ahogy a szakbizottságok jóváhagyása is hiányzik. A szabályzat megszegi azt a jogi alapelvet, hogy visszamenőlegesen nem lehet jogszabályokat alkalmazni, mint ahogy azt az adóügyi alapelvet is, mely kimondja, hogy többletadót csak közkiadásokra lehet kiróni, míg egy magántulajdonban lévő épületnek a tulajdonos általi átalakítása nyilvánvalóan nem közkiadás, hanem magánkiadás. A prefektúra álláspontja szerint többletadót esztétikai, urbanisztikai érvekre hivatkozva kiróni jogi rendellenesség. A szabályzat megszegi a 350/2001 számú városrendezési törvényt, ugyanis a szabályzat kimondott célja megváltoztatni a történelmi belváros képét, holott az évszázadok alatt kialakult belvárosokat nem önkényesen meghamisítani, hanem megőrizni kell. A szabályzat ellentmond az építkezések minőségét szabályozó 10/1995 számú törvénynek, megszegi a közegészségügyi miniszteri rendeletet, továbbá sérti a magántulajdonhoz való jogot.

Reakció

Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere reagált a prefektúra döntésére. A sajtónak válaszolva elmondva, hogy a polgármesteri hivatal jegyzője és a jogi osztály elemzi a prefektúra kifogásait, és kijelentette azt is, hogy a visszavonásra vonatkozó határozat-tervezetet a helyi tanács soron következő rendes ülésén terjesztik elő. „Normálisnak tartom azt, hogy a prefektúra ellenőrizze a határozatok törvényességét. Hogy milyen mértékben objektív vagy szubjektív ez az ellenőrzés, erről nem akarok előre nyilatkozni. Meglátjuk, melyek az érvek. Egyes esetekben az bizonyosodott be, hogy a prefektúráknak volt igazuk, más esetekben pert vesztettek a bíróságon. Nem adok én jegyet a prefektúra jogi igazgatóságának, ez nem tartozik a közvetlen hatáskörömbe” – nyilatkozta Ilie Bolojan a Jurnal Bihoreannak.