Megszüntették a Juhász Gyula iskolát

Megszüntették a Juhász Gyula iskolát
A Nagyváradi Helyi Tanács csütörtöki ülésén megszavazták a Biharpüspökiben lévő, nagyobbrészt magyar tannyelvű Juhász Gyula Általános Iskola, mint különálló tanintézmény megszüntetését.

A döntés értelmében az iskola jogi személyisége megszűnik, és a Szacsvay Imre Álatlános Iskola fennhatósága alá kerül, míg a Juhász Gyula iskolához tartozó 14., 15. és 19. számú óvodákat az 53. számú óvoda veszi át. Az RMDSZ frakció megkísérelte levétetni a napirendről a határozattervezetet. Szabó József, a tanügyi bizottság tagja azzal érvelt, hogy a biharpüspöki közösség nem volt megfelelő módon tájékoztatva erről a döntésről, ugyanakkor megvan az elegendő gyereklétszám is a suliban, tehát nem indokolt egy ilyen jellegű döntést hozni. Válaszában Ilie Bolojan polgármester azt mondta, hogy ez az egyetlen iskola a városban, amely nem tudja kitermelni a saját működéséhez szükséges költségek nagy részét. Majd hangsúlyozta, hogy egy adminisztratív döntésről van szó, vagyis egyetlen tanintézményt sem zárnak be, csak egy igazgatói, és talán egy főkönyvelői állás fog megszűnni. Hozzátette, hogy minél nagyobb egy iskola, annál több pénzt kap támogatásként a minisztériumtól. Ugyanakkor, mint mondta, „a város nem engedheti meg azt magának, hogy 10–15 fős osztályokat működtessen.” Végezetül Bolojan azzal vádolta meg az RMDSZ-es tanácsosokat, hogy mikor benne voltak az önkormányzat irányításában, akkor elfogadták és helyeselték az iskolahálózatra vonatkozó döntéseket, de mióta ellenzékben vannak, folyamatosan ellenkeznek, hogy fényezzék az imázsukat a helyi magyar sajtóban. A tervezetet az RMDSZ-frakció ellenszavazata mellett fogadta el a helyi tanács.

A döntés háttere

Az ülés után Szabó József a következőket mondta el a döntés kapcsán: „A Juhász Gyula Általános Iskolában 120, a hozzá tartozó három óvodában 198 gyermek tanul, így megvan a 300 fölötti szükséges gyermeklétszám. Ez azt jelenti, hogy nem volna szükség hozzányúlni az iskola struktúrájához. Ilyen típusú változtatások voltak korábban is az iskolahálózatban, de azokról mindig érdemi vitákat folytattunk, ez az anyag viszont tegnap délben (szerdán – szerk. megj.) került a szakbizottság elé, ahol nem indokolták meg azt, hogy szakmailag ez miért fontos.” Arra a kérdésünkre, hogy milyen következményekkel jár ez a döntés a tanintézményre, és az ott tanuló gyerekekre nézve, Szabó József elmondta: az iskola a Szacsvay hatáskörébe kerül, viszont a három óvoda egy olyan óvodába fog átkerülni, ahol kérdésessé válik az, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Szabó József kijelentette: az iskolamegszüntetésnek a hátterében az áll, hogy a 19-es számú óvodában van egy óvónő, aki mindenáron aligazgató akar lenni, és ennek az óvónőnek köszönhetően az utóbbi években egyre több magyar gyerek iratkozik román óvodába. „Vannak ma pedagógusok Nagyváradon, akiknek érdekük az, hogy magyar gyerekek román óvodába vagy iskolába járjanak, és az ilyen típusú döntésekkel ezeket a pedagógusokat támogatják” – fogalmazott a politikus. Szabó József hozzátette, hogy tudomására jutottak olyan információk, miszerint az elmúlt két évben sok biharpüspöki szülőnek, akik magyar tannyelvű óvodai csoportba szerették volna íratni gyermeküket, azt mondják a titkárságon hogy a magyar tagozaton már nincs hely. „Két évvel ezelőtt Biharpüspökiben nem volt jellemző, hogy román osztályok induljanak, és most a román osztályokban is döntő többségben magyar gyerekek tanulnak” – mondta Szabó. Arra a kérdésünkre, hogy nem lehetett-e volna az óvodákat is a Szacsvay iskola hatáskörébe utalni, a tanügyi bizottság tagja kifejtette: „Minden strukturális átalakulás, ami az oktatási rendszert érinti, egy hosszasabb egyeztetésnek kell legyen az eredménye. Esetünkben nem konzultáltak egyetlen magyar szakemberrel sem, és a helyi magyar közösséggel sem, mielőtt ez a döntés megszületett.” Végezetül hozzátette: „Az, hogy valahol egy-két ember eldöntött egy ilyen kérdést, és erőből átviszik azt a tanácson, ez szerintem botrányos és felháborító. Ha a polgármester úr provokál minket, ez azt jelenti, hogy nem akarja a helyzetet a helyén kezelni. Ez egy pofon volt a Biharpüspökiben élő magyar közösség számára.”

Pap István