Megszüntetés vagy megállapítás

Megszüntetés vagy megállapítás
A Bihar Megyei Tanács a Romániai Ifjúsági Alapítvány Bihar megyei szervezete megszűnésének megállapítását kéri a bíróságtól, noha nem világos, hogy megszűnt-e egyáltalán.

A Bihar Megyei Tanács csütörtöki ülésén a bírósági eljárás kezdeményezését szorgalmazó határozat-tervezet napirendi ponti vitáján Kiss Sándor, a tanács alelnöke, a testület jogi bizottságának elnöke bejelentette, hogy a jogi bizottság nem hagyta jóvá a határozat-tervezetet. Erre reagálva a liberális párti Traian Bogdan, a jogi bizottság tagja és a szintén liberális Florin Birta, a szóban forgó tervezet kezdeményezője azt hangsúlyozták, hogy nem az alapítvány feloszlatását kérik, hanem azt, hogy a megyei tanács indítson pert annak érdekében, hogy a bíróság állapítsa meg az alapítvány feloszlását. Hangsúlyozták, hogy ennek a tervezetnek az elfogadásával nem egy olyan hatáskört követel magának a megyei tanács, amivel nem rendelkezik, hanem élni kíván a jogorvoslathoz való jogával. Birta ráadásul titkos szavazást is kért ebben az ügyben.

Érvek

Carmen Soltanel, a megyei tanács titkára minderre reagálva kifejtette, hogy a megyei tanácsnak joga van a bírósághoz fordulni, csakhogy a határozat-tervezet indoklásában egy követelés van megfogalmazva. Kiss Sándor a maga során kifejtette: a megyei tanács szeretné megszerezni az alapítvány vagyontárgyait, viszont létezik egy bizottság, amelyben a megyei tanács küldötte is benne van, és ez a testület hivatott dönteni az ifjúsági alapítvány feloszlatásáról. Ezért Kiss Sándor azt javasolta, hogy per helyett inkább ezt a bizottságot kellene felszólítani arra, hogy hozzon döntést az ügyben, és amennyiben ennek a testületnek a döntésével nem lesz megelégedve a tanács, akkor szánja el magát további lépésekre. Erre válaszolva Florin Birta felhívta a figyelmet arra, hogy az említett bizottság már háromszor is összeült, és nem hozott döntést, és véleménye szerint nem is fog, mert a közpénzfelügyelet – melynek szintén van képviselője ebben a felügyelőbizottságban – árverésre akarja bocsátani az ifjúsági alapítvány ingatlanvagyonát annak érdekében, hogy visszaszerezze a szervezet tartozásainak egy részét.

Jogi gubanc

A megyei tanács jogi bizottsága a határozattervezetet elutasító indoklásában leszögezi, hogy az ifjúsági alapítvány megszüntetését a prefektúra által létrehozott felügyelő bizottság, a szakminisztérium, vagy bármely érintett személy kezdeményezheti, de csak abban az esetben, ha az alapítvány törvénytelen, a közerkölcsök és a közrend elleni tevékenységeket folytat, illetve ha célkitűzéseit törvénytelen eszközökkel, illetve közerkölcsöt vagy közrendet sértő módon próbálja megvalósítani. A jogi bizottság álláspontja szerint külön kell választani a megszüntetés kezdeményezését, és az alapítvány hivatalból történő feloszlatását. Ez utóbbit csakis az említett felügyelőbizottság rendelheti el szervezésbeli hiányosságok miatt, illetve abban az esetben, ha az alapítvány nem megfelelő módon kezeli a saját vagyonát, vagy nem teljesíti azt a célkitűzést, amelyek érdekében létrejött. Florin Birta a saját vagyon nem megfelelő kezelésére hivatkozva kéri az alapítvány megszűnésének a megállapítását, csakhogy a jogi bizottság álláspontja szerint ez esetben nem a bíróság, hanem az említett bizottság kell döntsön, tehát amíg ez utóbbi nem oszlatja fel az alapítványt, addig a bíróság nem állapíthatja meg azt, hogy az alapítvány megszűnt. A vita végén azonban a liberális tanácsosok akarata érvényesült: a titkos szavazáson tizenkilenc igen szavazattal fogadta el a testület azt, hogy a megyei tanács pert indítson az ügyben. Nyolc tanácsos nemmel szavazott.

Pap István