Megszűnt az Ingatlankezelőség

Megszűnt az Ingatlankezelőség
A nagyváradi helyi tanácsülés hétfői ülésén megszüntette az Ingatlankezelőséget, és beolvasztotta azt a polgármesteri hivatalba.

A nagyváradi helyi tanács hétfői ülésén döntött arról, hogy 2016. január 1-i hatállyal megszünteti az Ingatlankezelőséget, melynek hatásköreit a polgármesteri hivatal veszi át. A napirendi pont vitáján Adrian Stanga szociáldemokrata párti (PSD) helyi tanácsos azt kérdezte, miért van szükség erre az átalakításra. Válaszában Eduard Florea városmenedzser emlékeztetett arra, hogy az Ingatlankezelőséget a polgármesteri hivatal közvagyonigazgatóságából fejlesztették önálló jogi személyiségű intézménnyé többek között azért, hogy a közvagyon tekintetében is lehessen alkalmazni az áfát, és hogy saját bankszámlával rendelkezve könnyebben tudjon szerződéseket kötni. Mivel az Adó Törvénykönyvének módosítása megkönnyíti az önkormányzatok magán-, és közvagyonának kezelését, így már gyakorlatilag nincs szükség egy külön intézményre, amelyik a város ingatlanvagyonát kezelje. Florea hozzátette, hogy az Ingatlankezelőségen dolgozók közül 173 tisztségviselőt átvesz a polgármesteri hivatal, ami azt jelenti, hogy 13 munkahely megszűnik, ugyanakkor létrejön huszonhárom új munkahely a leendő vármúzeumban, ahova át lehet irányítani az Ingatlankezelőségről kikerülő dolgozókat. A határozatot egyhangúlag megszavazta a helyi tanács. Huszár István Nagyvárad alpolgármestere a tanácsülés után lapunknak kifejtette, hogy ezzel az átszervezséssel az ügyvitelben jelentkező fölösleges párhuzamosságokat szüntetik meg, ugyanakkor hatékonyabb, átláthatóbb ügyintézést is lehetővé tesz az új struktúra.

Marad a tarifa

Az előbbinél is több vitát generált az a határozattervezet, melynek értelmében Nagyváradon a Hőszolgáltató Vállalat 243,46 lej/Gkal áron kínálja a hőenergiát az eddigi 260,7 lej/Gkal helyett. A napirendi pont vitáján ugyancsak Adrian Stanga azt kifogásolta, hogy bár a hőenergia ára csökkent, viszont a tervezet szerint a lakosság ugyanannyit, tehát 240 lejt kell fizessen minden egyes elfogyasztott gigakalória után, tehát az önkormányzat az árcsökkentéssel együtt nem a lakossági árat, hanem az önkormányzati szubvenciót csökkentette 23 lejről 3 lejre. A politikus javasolta, hogy az önkormányzat tartsa meg a 23 lej/gigakalória szubvenció értékét, és a lakosság által fizetendő árat csökkentse, azért mert az áfa négy százalékkal csökkent, ugyanakkor ez morális kötelessége is lenne az önkormányzatnak a fűtés és meleg víz szolgáltatásban mutatkozó komoly hiányosságok miatt. Válaszában Mircea Malan alpolgármester kifejtette, hogy az önkormányzat által fizetett szubvenciót valójában szintén a váradiak pénzéből biztosítják, ezért sokkal jobb az a váradiaknak, ha a szubvencióból megspórolt gigakalóriánkénti húsz lejt a város a fűtéshálózat felújítására fordítja. Mint kifejtette, eddig mintegy 100 millió euró értéken végeztek fűtésrendszer felújítási munkálatokat, de a rendszer teljes felújításához még mintegy 150 millió euróra lenne szükség. Malan hozzátette, hogy ennek a beruházásnak a zömét uniós finanszírozásból kívánják fedezni, viszont szükség van a pályázatok önrészének a biztosítására is, erre a célra pedig a szubvencióból megspórolt összegek lesznek alkalmasak. A vita után a helyi tanács az eredetileg előterjesztett formájában szavazta meg a napirendi pontot – a szociáldemokraták ellenszavazatai mellett –, mely rögzíti, hogy 2016. január 1-től a hőenergia gigakalóriánkénti ára 243,46 lej lesz, amiből a lakosság 240 lej/Gkal összeget fizet majd, a fennmaradó 3,46 lej pedig a városi szubvenció lesz.

Szerződéshosszabbítás

A nagyváradi helyi tanács fél évvel meghosszabbította tíz uniós finanszírozású projekt kivitelezési határidejét. Mircea Malan alpolgármester a napirendi pont vitáján kifejtette, hogy a városban jelenleg 247 millió euró értékben zajlanak európai uniós finanszírozású projektek, melyek közül tízet objektív okokból kifolyólag nem sikerül határidőre, azaz 2015. december 31-re befejezni. A határidő meghosszabbításokkal az önkormányzat mintegy bebiztosítja magát, hogy megkapja a december 18-ig lebonyolított kifizetések összegeit, és a város saját költségvetéséből csak azokat a költségeket kell majd finanszírozza, melyeket nem sikerült december 18-ig leszámlázni. Adrian Stanga kérdésére nem tudta megmondani azt, hogy a város összesen mennyi pénzt kell saját költségvetéséből kifizessen a be nem fejezett munkálatokra, mint mondta, egy pontos kimutatás elkészítésére csak akkor lesz lehetőség, amikor már nagyjából minden munkálat befejeződik. A nagyváradi helyi tanács a következő uniós projektek kivitelezési határidejét hosszabbította meg fél évvel: három tömbházak hőszigetelésrehabilitációjára vonatkozó projektet, a Fekete-Sas palota passzázsának padlóburkolási munkálatait, a kampusz építését a Partenie Cosma Líceum mellett, a gyorsforgalmi út, valamint az akvapark befejezését, a nagyváradi fűtéshálózat és a Szent László tér felújítási munkálatait. Ezen munkálatok új kivitelezési határideje 2016. június 30., míg a templomfelújítási projekt kivitelezési határidejét 2016. május 31-ig hosszabbította meg a város.

Pap István