Megszűnik a Nyugdíjosztály margittai kirendeltsége

Augusztus elsején bezárják a
Nyugdíjosztály margittai
kirendeltségét –, szól a
Berettyó-menti településről a
kissé fura hír. Az intézmény 26
hónapon át működött.
Margittán felháborodással
fogadták az intézkedést.


A nyugdíjosztály margittai
részlege 2007 júniusában nyitotta
meg kapuit az ügyfelek számára.
Régi óhaja teljesült ezzel a
margittai és környékbeli lakosoknak.
Rengeteg embert megkímélt a felesleges
nagyváradi utazástól,
fáradtságtól,
költségektől. Margitta
vonzáskörzetébe majdnem 70.000 ember
tartozik. Ezek tükrében, a helybéli
önkormányzat határozott és
ismételt kérésére, az
akkori igazgató Szarka Árpád
úgy döntött megnyitja a megyei
jogú városban az irodát. Az
irodának a kultúrházban
alakítottak ki két helységet,
melyet a nyugdíjosztály bérleti
szerződés alapján használt,
minimális díjszabással. Eleinte
két alkalmazottal dolgozott 2008 – ig,
mely után egy ember látta el a
feladatokat. Ügyfél akadt bőven. Sokan
csak információért nyitottak be,
érdeklődtek, mikortól lesznek
nyugdíjjogosultak. Róluk nincs
számadat, de sokan voltak a két év
alatt.

Aáírásokat
gyűjtenek


Rajtuk kívül havonta több mint 700
munkaadói nyilatkozat fut át az
irodán. Ezenkívül 2008 – ban
1.761 kérvényt iktattak és
továbbítottak a nagyváradi
központhoz, 2009 – ben pedig, a mai napig
890 – et. Mindez azt bizonyítja, hogy van
létjogosultsága és ezután
is lenne a margittai kirendeltségnek. Sajnos az
új igazgató, Leontin Tîrle nem
így látja a dolgokat és augusztus
elsején be akarja zárni az irodát,
azzal az indokkal, hogy nincs hivatalos
engedélye. Ez igaz, de a lakosság
érdekeit nézve inkább az
engedélyt kellene megszerezni, nem a
bezárást erőltetni, mely igen sok
embernek fog felesleges költséget és
időpazarlást hozni. Ez az időseken
kívül a kismamákat is érinti,
mivel a gyermekgondozási segély iratait
helyben adhatták le, amit az alkalmazottak
vittek Nagyváradra. A helyi lakosok és az
önkormányzat felháborodással
fogadta a hírt. Sajnos a bérleti
szerződés felbontását
kérő kérvényt a
polgármester kissé elhamarkodottan
aláírta. Később úgy
nyilatkozott, nem tudott arról, hogy
megszüntetik az irodát, az
aláíráskor azt hitte,
mindössze más helyre költöznek,
de a városban maradnak. Erről csak annyit:
no comment. A helyi érdekvédelmi
szervezet és civil szervezetek fontosnak
tartják az iroda további
működését, ezért
aláírásgyűjtésbe
kezdtek. Az űrlapot az RMDSZ
székházban lehet aláírni.

Szőke Ferenc