Megszavazták a zöldprojekteket

Megújul a Magnólia tér: a beruházás értéke 10,4 millió lej áfával együtt, a kivitelezés ideje 18 hónap
Megújul a Magnólia tér: a beruházás értéke 10,4 millió lej áfával együtt, a kivitelezés ideje 18 hónap
A nagyváradi helyi tanács tegnap megtartott ülésén megszavazott több olyan város- és térrendészeti projektet, melyeket európai uniós finanszírozásból kíván majd megvalósítani.

Az elfogadott határozatok értelmében a várad-szőllősi zöldövezet és tér mintegy 5270 négyzetméteres lesz, a Nufărului, a Csehi (Ciheiului), a Constantin Nottara utcai tömbházak és a Szőllős (Nufărul) utca 61. szám alatti tömbház által határolt részen. Közepes és nagy méretű fákat ültetnének, a tér közepét pedig kizárólag gyalogosok használnák szabadidős célokra, koncerteket is lehetne szervezni itt. A beruházás teljes költségvetése 8,3 millió lej áfával együtt, a kivitelezési idő 12 hónap. A felújított Magnólia tér körülbelül 9850 négyzetméteren terül majd el: ebből 4050 négyzetméter térkővel lenne burkolva, 2150 négyzetméter gránit burkolattal, 3170 négyzetméter gyepráccsal, az átalakítás után pedig a tér zöldfelülete 2600 négyzetméterről 3200 négyzetméterre bővülne. 35 platánt és 35 magnóliafát is elültetnének. A beruházás értéke 10,4 millió lej áfával együtt, a kivitelezés ideje 18 hónap. A harmadik megszavazott térrendezési projekt a Cazaban utca és az Antonio Alexe sportcsarnok közötti terület átalakítására vonatkozik. A sportcsarnok, az ifjúsági ház, az ottani ortodox templom és a Cazaban utca által közrezárt, 10.400 négyzetméteres területből 440 négyzetmétert gránitkővel burkolnak, ez a gyalogosoknak fenntartott rész lesz, míg 1830 négyzetméternyi területen zöldövezetet alakítanak ki: 25 platánfát és 700 örökzöld növényt ültetnek majd el ott, 1500 négyzetméteren gyepszőnyeg lesz. Lesz még ott egy a járószintbe beépített szökőkút is, és természetesen a közvilágítást is kiépítik, és padokat is elhelyeznek ott. Ennek a beruházásnak az összköltségvetése 15,3 millió lej áfával együtt, a kivitelezési időszak tizenöt hónap.

Zöld folyosó

A tanácsülésen megszavazták a Ion Bogdan utcában, a Körösök Vízügyi Igazgatóság székhelye mögött mintegy 15.200 négyzetméteren létesítendő egy ún. zöld korridor gazdasági-műszaki mutatóit. Az említett utcán egy központi zöldövezet, gyalogos sétányok és kerékpárút is lesz. Összesen 185 fát ültetnek, játszóeszközöket, két pingpongasztalt helyeznek ki. A beruházás összköltségvetése 5,7 millió lej áfával együtt, a kivitelezés időtartama egy év. Valamennyi fentebb felsorolt projekt esetében a tényleges munkálatok valamikor ősszel kezdődnek majd el, mondta korábban Florin Birta, a város alpolgármestere.

A tegnapi tanácsülésen elfogadták a Körösök Vízügyi Igazgatóságával kötött keretegyezményt, mely több partrendezési munkálat jogi keretéül szolgál. A tanácsi határozat elfogadása lehetővé teszi azt, hogy a nagyváradi önkormányzat finanszírozási pályázatot nyújtson be az Európai Unióhoz a Daliei utcai, valamint a Szilvás környéki zöld folyosó kiépítésére, továbbá a Sebes-Körös bal partjának felújítási munkálatainak a folytatására. A tanácsülés végén Kis Gábor azt kérdezte, hogy a város ebben az évben mekkora értékben kíván uniós pályázatokat benyújtani, illetve mekkora nagyságrendű lesz a város önrésze. Ilie Bolojan válaszában kifejtette, hogy pontos adatok még nem állnak rendelkezésükre etekintetben, de nagy vonalakban mintegy 50 millió euró összértékű pályázatokról van szó. Ez utóbbi összegnek akár a húsz százalékát is képezheti a város önrésze: mindez függ attól, hogy egyáltalán mely projektek nyernek finanszírozást, hiszen az önrész mértéke is projektenként változik, továbbá pluszköltségekkel terhelhetik a város költségvetését az esetleges kisajátítások is, fejtette ki Bolojan.

Pap István