Megszavazták a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács megszervezéséről szóló törvény módosításait

Megszavazták a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács megszervezéséről szóló törvény módosításait
A képviselőház plánuma 177 támogató és 78 ellenszavazattal (egy képviselő nem szavazott) elfogadta szerdán a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) megszervezéséről szóló, 2004/317-es törvényt módosító tervezetet.

Az Igazságszolgáltatási Felügyeletre (IJ) vonatkozóan a tervezet úgy fogalmaz, hogy ez ‘a CSM keretén belül működő önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény’. Az érvényben lévő jogszabály szerint az IJ-nek hetven tagja van, a módosító javaslat szerint ez ‘a feladatok ellátásához szükséges létszámmal rendelkezik’, vezetőjét a CSM versenyvizsga alapján nevezi ki, és ugyancsak a CSM hívhatja vissza.
A felügyelet vezetője maga választhat két helyettest, kiknek mandátuma a vezető mandátumához kötött. Egy másik módosítás értelmében az IJ felügyelőit, a CSM átal szervezett versenyvizsga után az IJ főfelügyelője nevezi ki három évre, amit legfentebb egyszer lehet meghosszabbítani. A vizsgára azok a bírák vagy ügyészek jelentkezhetnek, akik legalább tíz éve dolgoznak az igazságszolgáltatásban, legalább törvényszéki, vagy megyei ügyészi rangban és legutóbbi kiértékelésükkor nagyon jó minősítést kaptak. A jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után 90 nappal lép érvénybe.

www.agerpres.ro