Megszavazta az EP a légi utasok adatainak megosztásáról szóló megállapodást

Megszavazta az EP a légi utasok adatainak megosztásáról szóló megállapodást
Az Európai Parlament csütörtökön jóváhagyta az uniós légi utasok adatainak amerikai hatóságokkal történő megosztásáról szóló új megállapodást. A megállapodás szabályozza az adatok tárolásának módját, felhasználását, adatvédelmi szabályokat határoz meg, és részletezi a jogorvoslati lehetőségeket is. A mostani egy 2007-es, ideiglenes megállapodást vált fel.

 

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló megállapodást 409 igen, 226 nem és 33 tartózkodó szavazattal hagyta jóvá az Európai Parlament. A nemmel szavazó képviselők elsősorban adatvédelmi aggályok miatt utasították el a megállapodást.

Az EP elutasította azt a javaslatot, hogy a megállapodásról kérjék ki az Európai Bíróság véleményét.

A szavazás után Sophie in’t Veld (liberális, holland) jelentéstevő visszavonta nevét az EP jelentéséről. Döntését így indokolta: “Elhatárolódom az Európai Parlament döntésétől, mivel az ellentétes az ajánlásommal. Csalódottságra ad okot, hogy a legközelebbi szövetségesünkkel kilenc évig tartó tárgyalás eredménye egy olyan megállapodás, amely megosztja az Európai Parlamentet.”

Öt plusz tíz évig tárolhatják az utasok adatait

Az új megállapodás értelmében az amerikai hatóságok a PNR adatokat legfeljebb öt évig tárolhatják aktív adatbázisban. Ezen időszak első hat hónapjának elteltével az adatokat személytelenítik, azaz az utasok nevét és elérhetőségét kódolják.

Az öt év elteltével az adatokat legfeljebb tíz évig egy háttér adatbázisban tárolják. Ezt követően az adatállományt teljesen anonimizálják, így senkit nem lehet majd beazonosítani az adatok alapján. A konkrét ügyekhez kapcsolódó adatokat viszont a vizsgálat lezárásáig és az ügy archiválásáig tárolhatják aktív adatbázisban. A megállapodás pontosan szabályozza, hogy az adatokhoz kik és milyen feltételekkel férhetnek hozzá.

A PNR adatok gyűjtésének célja a terrorcselekmények és az amerikai törvények szerint legalább három év szabadságvesztéssel büntethető súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása.

A különleges adatok csak kivételes esetben használhatók fel

Az utasok faji vagy etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, egészségi állapotára, szexuális életére utaló érzékeny természetű adatokat csak akkor használhatják fel az amerikai hatóságok, ha az adott személy élete veszélybe kerül. Ezeket az adatokat különleges esetekben, legfeljebb harminc napig lehet felhasználni, ezt követően pedig véglegesen törölni kell őket, kivéve, ha egy vizsgálathoz szükségesek.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az amerikai hatóságok az uniós polgárok adatait nem megfelelően használják fel, utóbbiak jogorvoslattal élhetnek. Az utasoknak joguk van arra is, hogy hozzáférjenek PNR adataikhoz és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumától kérjék adataik helyesbítését vagy azok törlését, amennyiben azok pontatlanok.

Következő lépések

Az uniós belügyminiszterek április 26-án hagyják jóvá a megállapodást, amely hét évig lesz hatályban.

Háttér

Az utas-nyilvántartási adatállományt (PNR) a légitársaságok gyűjtik össze a jegyfoglaláskor. Ilyen adatok többek között az utas neve, címe, hitelkártyájának adatai. Az amerikai szabályok értelmében ezeket az adatokat az utazás kezdete előtt a légitársaságoknak meg kell osztaniuk az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumával. A szabályok az Egyesült Államokba tartó vagy onnan induló járatokra vonatkoznak.

2010 májusában az EP adatvédelmi aggályok miatt elhalasztotta a szavazást a 2007 óta ideiglenesen alkalmazott PNR megállapodásról. Az EP arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tárgyalja újra a megállapodást. Ez 2011-ben meg is történt.

2011 októberében az EP hasonló megállapodást hagyott jóvá Ausztráliával, jelenleg pedig Kanadával folytat tárgyalásokat az EU egy ilyen megállapodásról.