Megszabott büntetőkamat

Megszabott büntetőkamat
Szatmár megye – Az Európai Bizottság 11,02 százalék értéken rögzítette Románia számáta a büntető báziskamatot.

Július 1–jétől 11,02 százalék értéken rögzítette az Európai Bizottság Románia számára a büntető báziskamatot a visszavont állami szociális segélyek esetében — tájékoztatta lapunkat Felicia Bodea, a Szatmár Megyei Versenyhivatal felügyelője. Rögzítésükre az államsegély mértékének kiszámításához van szükség, az EB általi rögzítésükre pedig azért, hogy az EU területén kiküszöböljék a gazdasági verseny torzulását. Amint az ismert, a kereskedelmi társaságok, közalapítványok, önkormányzatok stb. által elnyert államsegélyek nem a célnak megfelelő, vagy nem törvényes előírások szerinti felhasználása esetén az állam büntetőkamatokat számít fel a kedvezményezettnek arra az időszakra, amely a segély kiutalásától a segély visszafizetésének időpontjáig tart.

Leszámítolási kamat

A felszámolt büntetőkamatok lényege az, hogy arányaiban jóval magasabbak, mint a kereskedelmi bankok által alkalmazott mindenkori kamatláb (hisz ellenkező esetben az adós céget arra ösztönözné, hogy a segély összegét minél  később térítsék meg az államnak). A büntető bázikamatra a versenytörvény további leszámítolási kamatot (skontót) számol fel, amelyet a segély visszafizetésével egyidejűleg számolnak fel. A leszámítolási kamatot az Európai Bizottság 12,02 százalék értéken állapította meg Románia számára. A büntető alapkamat mértékét évente rögzíti az EU a tagállamok számára. A tagállamokban alkalmazott büntető alapkamatok a http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html  portálon olvashatók.

Solymosi Sándor