Megreformálmá a hivatalt

Megreformálmá a hivatalt
Nagyvárad – Mihai Groza polgármester a PD-L székhelyén legutóbb megtartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a legközelebbi helyhatósági ülésen egy sor javaslatot terjeszt elő.

Mihai Groza polgármester megfogalmazása szerint a javaslatait abból a célból teszi, hogy megreformálja a Polgármesteri Hivatal működését egyes közszolgáltatások átszervezésével, illetve egy új intézményi felépítéssel. Javaslataival szeretne átláthatóságot elérni a közbeszerzés terén, átszervezni az urbanizációs tevékenységet, támogatni az üzleti szférát, a kis és közepes vállalatokat, átalakítani a közszolgáltatást. Javasolni fogja a Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítésének a módosítását is. Többek között azt szeretné elérni Mihai Groza, hogy azok a vállalatok, amelyek nem tettek eleget szerződéses kötelességüknek a Polgármesteri Hivatallal szemben, egy újabb közbeszerzési licitáción ne is vehessenek részt. Létre szeretne hozni egy olyan bizottságot, amely a közbeszerzéseket monitorizálná, és egy olyan honlapot, amelyen a váradiak bepillantást nyerhetnének a hivatal összes szerződésébe, illetve a munkállatok állásába.

Kevesebb várakozás

Mihai Groza le akarja csökkenteni a várakozási időt az engedélyekre, illetve a beadványokra. Egy építkezési engedélyt öt naptári nap, egy városfejlesztési bizonylatot még a kérelem napján ki kell majd adni. Minden egyéb kért dokumentumot 15 naptári nap alatt kell a lakosság számára biztosítani.

Szeretne létrehozni egy gazdasági dialógusi bizottságot is partneri alapon a Vállalkozók Szövetségével, a kis- és közepes vállalatokkal. Az utóbbiak számára létesítenék a 22 hektáros ipari parkot is.

Péter I. Zoltán