Megóvta az áteredő bűntől

Megóvta az áteredő bűntől
Nagyvárad – Szerda délután, a Szeplőtelen fogantatás ünnepén tartották a nagyvárad-velencei római katolikus templom búcsúját. Ifj. Ozsváth József tasnádi segédlelkész, hitoktató mutatott be szentmisét.

A búcsúünnepségen a várad-velencei származású ifj. Ozsváth József, jelenleg Tasnádon szolgáló segédlelkész mondott szentbeszédet. Érdekességként megemlítjük, hogy az idén felszentelt pap júliusban szintén ebben a templomban mutatta be az első ünnepélyes szentmiséjét.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Homíliájában a tisztelendő az Angyali üdvözletben elhangzott mondatok értelmét magyarázta. Hangsúlyozta: a “kegyelemmel teljes” arra utal, hogy Mária egy rendkivüli lány volt, akit Isten kiválasztott a többi asszony közül. Megóvta az áteredő bűntől, tehát méltóvá tette őt arra, hogy Krisztust hordozhassa a méhében, s egyúttal valóra váltotta azon, a teremtés hajnalán tett igéretét, hogy az idők teljességében küldeni fog valakit, aki megszabadít minket. “Az Úr van teveled” kijelentés pedig azt fejezi ki, hogy Mária a szó szoros és átvitt értelmében is kapcsolatban volt Istennel.

Példakép számunkra

A káplán ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: IX. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette ki a Szeplőtelen fogantatás dogmáját. Hogy ez mit jelent, egy Kis Szent Teréztől vett hasonlattal érzékeltette. Eszerint volt egy gyermek, aki megbotlott egy kőben, s súlyosan megsérült, orvos édesapja azonban meggyógyította, egészséges lett, s ezért méltán szerette apját. Egy másik édesapa viszont elvette az ösvényen levő követ, nehogy a gyermeke elessen. Ahogyan tehát ez utóbbi szülő féltette a gyermekét, ugyanúgy védte meg Isten a Szűzanyát az áteredő bűntől. Nem óvta meg viszont a szenvedésektől, de Mária egyetlen zokszó nélkül tűrte ezeket. Amikor tehát megpróbáltatásoknak vagyunk kitéve, vegyünk példát tőle, s kérjük bátran az ő közbenjárását.

A prédikációért Curaliuc Demeter plébános mondott köszönetet a vendégszónoknak, akárcsak az egyházközség kórusának a gyönyörű énekekért, valamint a nőszövetség tagjainak a római katolikus kultúrotthonban előkészített szeretetvendégségért.

Ciucur Losonczi Antonius