Megoldódni látszik a poliklinikák ügye

Megoldódni látszik a poliklinikák ügye
Eredményes volt Biró Rozália RMDSZ-párti szenátor fellépése a fizetéses poliklinikák ügyében. A pénteki sajtótájékoztatón e mellett az RMDSZ alkotmánymódosító javaslatairól is szó esett.

Amint Biró Rozália elmondta, a fizetéses járóbeteg rendelők működését szabályozó 1991 évi határozat szerint ezeknek az intézményeknek bevételeik 6%-át az egészségügyminisztériumnak kell átadják különböző fejlesztési munkálatokra, egészségügyi megelőzési tevékenységekre, további 2%-ból pedig a központi költségvetést kell támogassák. A helyzet viszont az, hogy 1990 óta a minisztérium nem végzett ilyen jellegű beruházásokat, így 1999-ben született egy egyezség a szaktárca és a fizetéses poliklinikák között arra vonatkozóan, hogy a járóbeteg rendelők ne fizessék a 6%-ot.

Pontos válasz

Viszont a Számvevőszék nemrég ellenőrizte az egészségügyminisztérium tevékenységét és ennek nyomán egy átiratott küldött a szaktárcának arról, hogy igényelje két évre visszamenőleg ezeket az összegeket a fizetéses poliklinikáktól. Így ezeknek az intézményeknek 656 ezer lejt kellene kifzetniük – miközben e nélkül is anyagi gondokkal küzdenek. A váradi fizetéses járóbeteg rendelő orvosai például bevételek híján nemegyszer fizetésük felét sem kapták meg, s az intézményben hétvégén le kellett zárják még a fűtést is, megtakarítási megfontolásból, tudatta a szenátor.

Mindezek miatt Biró Rozália február 26-án interpellációt intézett az egészségügyminiszterhez, melyre március 27-én kapott választ. Ebben Eugen Nicolăescu azt válaszolta, hogy mivel a határozat említett részei már nem alkalmazhatóak, így ezeket ki is fogják venni, erről módosító határozatban döntenek. „Ezt sikerként könyvelem el és egyúttal nyilvánosan meg szeretném köszönni a miniszternek, hogy ilyen pontosan és tárgyszerűen válaszolt” – mondta Biró Rozália. Ami pedig az összegek visszamenőleges kifizetését illeti: valószínűleg ezek eltörlésével kapcsolatos módosító javaslatot is kezdeményeznek majd.

Elvetett javaslatok

Az RMDSZ alkotmánymódosító javaslatairól is szó esett. Az alaptörvény módosításának felügyelésével megbízott parlamenti bizottság, melynek Biró Rozália is tagja alkotmányellenesnek ítélte és elvetette azt a javaslatot, hogy vegyék ki az első cikkelyből a nemzetállam kifejezést, illetve egy új bekezdés bevezetését, amely szerint a nemzeti kisebbségek államalapító tényezőkként legyenek feltüntetve. A bizottság azzal indokolta ezt a döntést, hogy ezek a módosító javaslatok ellentmondanak az alkotmány 152. cikkelyének, mely az első cikkely módosítását tiltja. Biró Rozália szerint ez amúgy logikus, az viszont már kevésbé, hogy a bizottság a szóban forgó 152. cikkely módosítását is alkotmányellenesnek ítélte. „A bizottságnak mindenképpen jogában áll erről a cikkelyről is tárgyalni és dönteni” – jegyezte meg Biró Rozália. Szintén alkotmányellenesnek ítéle a bizottság azt a javaslatot is, hogy azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbségek jelentős számban vannak jelen, arányosan legyenek képviselve az állami intézmények vezetőségében.

Csökkentenék a hatáskörét

Az RMDSZ további 24 módosító javaslattal állt elő, melyeket nem vetett el a bizottság. Az egyik az, hogy a köztársaság kifejezés helyett parlamenti köztársaság szerepeljen, egy másik pedig arra vonatkozik, hogy ott, ahol a kisebbségek nagy számban vannak jelen, velük kapcsolatos fontos döntéseket a képviselőikkel történő tanácskozások nyomán lehessen csak hozni. Az RMDSZ egyúttal a hivatalos nyelv mellett egy regionális nyelv bevezetését is javasolta. Más javaslatok többek között a Szenátus és a Képviselőház hatáskörének és tevékenységének pontos meghatározására vonatkoznak az átfedések kiiktatása céljából, illetve az államelnök hatáskörét csökkentenék. Az egyik ilyen jellegű javaslat például az, hogy köztársasági elnök legyen, akit a Képviselőház és a Szenátus közösen választ meg, az eredményt pedig az Alkotmánybíróság hagyja jóvá.

Aról is beszámolt Biró Rozália, hogy jövő hónap végéig négy szenátori irodát nyit majd a megyében, javarészt az RMDSZ székhelyein: Nagyváradon, Diószegen, Szalárdon és Élesden, az érintett települések, valamint a környező mikrorégiók számára.

Neumann Andrea