Megoldások gazdasági válságra

A helyi gazdasági összefogás és a regionális gazdaságpolitika jelentheti a válságból való kilábalást a Kárpát-medencében – mondja Lóránt Károly közgazdász.

 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) által szervezett Közgazdasági beszélgesek a PKE-n című sorozat keretében tartott előadást Bihar megye székhelyén Lóránt Károly budapesti közgazdász. A szakember a gazdasági válság okait, és az abból való kilábalás lehetséges módozatait vázolta fel tegnap a PKE bolyai termében megjelenteknek. A válság kezelésének egyik módja az lehetne, ha a Visegrádi Négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, Romániával és Bulgáriával kiegészülve együttműködnének. Nagy problémát okoz az, hogy a mezőgazdasági termelők és a vásárlók közé beékelődtek a rendszerint külföldi felvásárlók, akik maguk fölözik le a hasznot, ezért jó lenne ha sikerülne kiiktatni ezt a közvetítő elemet a termelők és a vásárlók közül. Létre kell hozni a saját finanszírozási rendszert, melynek segítségével helyi szinten lehetne segíteni, ösztönözni a vállalkozásokat. Kiutat jelenthet a válságból a helyi pénz kiadása, amely válságidőszakban helyi társadalomszervező erőt jelent. Szükséges az exportorientáció, ebben a tekintetben vissza kellene nyerni a keleti piacokat, továbbá el kellene érni azt, hogy a Kárpát-medencében fellépő igényeket kárpát-medencei cégek elégítsék ki. Az előadást követő beszélgetésen az előadó hangsúlyozta, hogy a gazdaságilag fejletlenebb országok csak úgy tudnak felzárkózni, ha erős állami preferenciákkal védik gazdaságukat.

 

Pap István