Megoldás országos szinten

Szatmár megye – Romániai Municípiumok
Egyesülete megoldást keres a szelektív
hulladékkezelésés terén
országos szinten felmerült
problémákra.


A csomagolóanyagok és
csomagolóanyag hulladékok
gazdálkodására vonatkozó
621/2005-ös kormányhatározat
és a 1872/2006 módosított
kormányhatározat értelmében
a helyi hatóságok az
álábbiakra kötelezettek: a
csomagolóanyag hulladékok
szelektív begyűjtése a
lakosságtól, a begyűjtőhelyek
kijelölése és azok
felszerelése megfelelő
konténerekkel, a begyűjtött
hulladékok
értékesítése, valamint
kampány promóciók rendezése
a lakosság tájékoztatása
és a szelektív gyűjtésre
való nevelése
céljából.
Javaslatokat várnak

Amint a Romániai Municípiumok
Egyesületének
összesítéséből
kiderült, a szelektív
hulladékgyűjtés
területén országos szinten
számos probléma merült fel. Ilyen a
szelektált hulladékok
felgyűlése és
tárolása, mivel ezeket nem lehet
értékesíteni, tekintettel arra,
hogy a feldolgozást végző
szervezetek ilyen irányú
tevékenysége beszűkült.
Problémát jelentenek az alacsony
értékesítési árak,
valamint az üvegek
értékesítési
láncának teljes hiánya is.
Emellett a szelektív
hulladékkezelést a begyűjtést
végző cégek számára
nyújtható szubvenciók
hiánya is fékezi. Ezért a
Romániai Municípiumok Egyesülete
arra kérte Ilyés Gyula
polgármestert, hogy folyó év
június 10-ig küldje el
észrevételeit és javaslatait a
szatmárnémeti szelektív
hulladékgyűjtési
tevékenység javítása
témakörben az egyesülethez, hogy
azokat az egyesület igazgatótanácsa
elé terjesszék, a
Környezetvédelmi Minisztérium
képviselőivel június hónapban
esedékes megbeszélésen.