Megmérettetés

Akt.:
Megmérettetés
Az oktatás története bizonyítja, mindig tartottak olyan vizsgát, megmérettetést, amely a továbbtanulásra való alkalmasságot fejezte ki. Ez a felmérési rendszer idők folyamán földrészenként, országonként kialakította a maga sajátos jellegét. De a bizonylat, mint olyan azért megmaradt. Mint ahogy megmaradtak a különböző szokások árnyalt alakjai is.

A több száz éves, hagyománnyal rendelkező iskolák az érettségi vizsgának kialakították a koreográfiáját, szokás rendjét, amelyet a kevesebb tapasztalattal rendelkező iskolák így vagy úgy leutánozták.

Nálunk, természetes az, hogy a középiskolát végzettek utolsó évfolyama elballag. Ilyenkor zengett az iskola környékén a Gaudeamus Igitur. Elmegyek, hosszú útra megyek…

Sajnos mostanában az érettségit kezdi egy bizonyos furcsa jelenség követni. Amit talán azzal jellemezhetnék, hogy „rongyrázás”. Nagyon sok szülő ilyenkor szeretné anyagi helyzetét bizonyítani, minél extrémebb módon, más szülők számára megmutatni, kicsoda ő, és mennyit tud áldozni gyermeke érettségijére. Ezzel nem is lenne semmi baj, de sajnos vannak olyan hírközlő szervek, melyek a legelemibb újságírói etikát is áthágva, néző hajszolási harcba kezdenek, és ekkor semmi sem szent előttük. Mindent képesek megtenni annak érdekében, hogy a nézőközönséget magukhoz vonzzák.

Ebben találnak partnert azoknál a TV csatornáknál, amelyeket már rég nem érdekel más, mint az a cél: mindenki minket nézzen. Ezek beszélnek a tételek kiszivárogatásáról, aminek szerintem, néha lehet valamicske alapja, mert az mindig is az érdeklődés központjában volt: MI LESZ A TÉTEL? Holott, ha csak egy kicsit is elgondolkodnának, tudhatnák, csak a leadott tananyagból, lehet. Azt kellett elsajátítani, hiszen az érettségi nem más, mint a továbbtanulásra való alkalmasság vizsgálata. Ezt kell bizonyítani, tiltott segédeszközök nélkül. De ezen a téren a vizsgázó, mindenkori ifjúság nagyon kis része hihetetlen találékony volt, és ma is az, felhasználva a modern számítástechnikai eszközöket. A legelképzelhetetlenebb ötlet is eszükbe juthat. Emiatt a cselekvési paletta színessége irigylésre méltó.

Az Oktatásügyi Minisztérium a 2013-as év érettségi metodológiáját megfelelő időben közölte a tanintézeteknek, a modern hírközlés eszközeinek igénybevételével, nyilvános. Hangsúlyt fektetnek a fiatal tudásának, a különböző kompetenciák objektív felmérésére, a csalás, a korrupció, megvesztegetés megszüntetésére. Ennek köszönhető az érettségi központokban beszerelt térfigyelő kamera, az intézmény őrzése, egyes esetekben a telefon lehallgatások is. Kialakult egy közhiedelem, miszerint mindenki gyanús, aki az iskola közelébe kerül. Ennek következménye a meginduló rosszindulatú suttogások, megjegyzések, melyeket az elektronikus média még fel is erősít.

Ebben az évben az érettségivel kapcsolatban sajnos törvénytelenségre utaló jeleket találtak a megfelelő szervek az ország egyik iskolájában. Ezt a témát a különböző TV csatornák felkapták, hírként kezelve.

Ezzel szemben kevés híranyag szól az ország különböző iskolacsoportjaiban lezajló, becsületes módon szervezett érettségi vizsgájáról, a diákoknak az érettségire való komoly felkészüléséről, az eredményeiről. Az érettségi vizsga az iskolai élet egyik legfontosabb eseménye, amely az illető intézetben folyó munka eredményességét is kifejezi.

Igaz, sokszor stresszel, örömmel, egyes esetekben bánattal is társul. De bizalom is kellene, létezzen, bízni abban, hogy az érettségi bizottság helyesen értékeli a fiatalok tudásszintjét.

Az érettségi vizsgák valahogy lefolynak, a vizsga- eredmények megjelennek, nyilvánosságra kerülnek. A mai hír, holnap már nem hír. Csak egyeseknek, akiknek a sorsa van játékban. Nem mindegy az, hogy tudom folytatni további életem. Ezért van a fellebbezési lehetőség, mert hiba bekerülhet a fogaskerekek közé, de lehet javítani. Ki lehet küszöbölni a csorbát, attól még lehetsz a társadalom fontos emberkéje. Példák garmadájával lehet bizonyítani az élet fintorait. Minden a személy gondolkodásán, magatartásán, hozzáállásán múlik.

Érettségire az idén összesen 84.604-en jelentkeztek.

Egy végzős fiatal előtt áll az élet minden szépsége, gazdagsága és változatossága.

Csomafáy Ferenc

Címkék: