Megkurtított juttatások

A román kormány azt tervezi, hogy 2011. január 1-től megszünteti a háborús veteránokat illető telefon, tévé és rádió előfizetési díj-mentességet, a politikai üldözöttek azon jogát, hogy ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön és vonaton, valamint fix összegekkel helyettesítené a fogyatékkal élő személyek juttatásait.

A jogszabálytervezet értelmében ugyanakkor az Országos Nyugdíjpénztár többé nem utalna ki üdülőjegyeket, illetve különböző segélyeket a katonatisztek nyugdíjba vagy tartalékállományba vonulása esetén. A súlyos fogyatékkal élők havi 340 lejt, a halmozottan sérültek 250 lejt, a közepes fogyatékkal élő személyek 35 lejt kapnának, azon fogyatékkal élőknek pedig, akiknek jövedelmük is van, havi 205 lej, 160 lej, illetve 20 lej juttatás járna. A fogyatékkal élő személyek gondozói 50 százalékát kapnák egy középfokú végzettségű szociális munkás nettó bérének és arra köteleznék őket, hogy két fogyatékkal élő személyt lássanak el. Amennyiben ez nem lehetséges, és csak egyetlen súlyosan fogyatékos személyt látnának el, az összeg a felére csökkene. Fogyatékkal élő gyermekek esetében ezek családjai 91 lej (súlyos fogyaték), 68 lej (halmozott sérülés), illetve 33,50 lej segélyt (közepes fogyaték) kapnának. Szintén csökkene azon állami nyugdíjasok járandósága is, akik valamely alkotószövetségnek a tagjai, ötven százalékkal.