Megkezdődyek a kifizetések

Megkezdte a vissza nem térítendő
halászati támogatások első
kifizetését a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési
Minisztérium a Halászati Operatív
Program (POP) keretében leadott nyertes projektekre
az Európai Halászati Alapból (FEP).

A most kifizetésre kerülő 3.864.789
eurós
összeg legnagyobb része az
akvakultúrába beruházó
(2.1-es intézkedés),
illetve a
feldolgozásba és a marketingbe befektető
(2.6-os intézkedés)

termelőkhöz, valamint a vízi
környezetvédelemmel kapcsolatos 2.2-es
intézkedésre
, és a
kísérleti projektek
támogatását célzó 3.4-es
intézkedés
iránt
érdeklődő pályázókhoz
jut.


A 2.1-es intézkedésre leadott 56
kérésből, 13 projektre lett
szerződés kötve, 23.550.456
euró értékben, a 2.2-es
intézkedésre
8
finanszírozási
kérésből, a POP két
pályázatra kötött
szerződést 371.622 euróra,
míg a 2.6-os intézkedésre a
bejövő 10 kérésből,
három szerződés született,
2.329.629 euró értékben.


A program – amelynek elsődleges
célja, egy fenntartható és
versenyképes halászati és
akvakultúra-ágazat feltételeinek
megteremtése, és
megszilárdítása, valamint az
ebből származó termékek
sikeres feldolgozása és
forgalmazása –, országunkban
hivatalosan február 10-én indult be. Ezt
követően a szaktárca az első
pályázati kiírásra
már májusban sort kerített, amit
augusztus 9-én a következő
intézkedésekkel bővített ki:


 

 • 3.1-es kollektív
  intézkedés,
  amely a
  halászati erőforrások
  védelmének, valamint az
  akvakultúra termékek piaci
  átláthatóságának,
  minőségének,
  élelmiszerbiztonságának
  és
  nyomon-követhetőségének
  biztosítását, az
  együttműködési
  hálózatok
  kiépítését,
  és a termelői
  szerveződések
  színvonalának
  javítását támogatja

 • 3.2-es, a vízben és
  víz közelben élő
  növény- és
  állatvilág védelme
  és fejlesztése mellett, a
  vízi élőhelyek
  rehabilitációját és
  fenntartását
  célzó
  intézkedés,

 • 3.3-as intézkedés, az
  új piacok
  kialakítására, valamint
  népszerűsítő
  kampányok szervezésére

  (a halfogyasztással kapcsolatos
  fogyasztói magatartás
  vizsgálata, a fogyasztók
  információval való
  ellátása)

 • 3.5-ös intézkedés,
  kísérleti projektekre
  (ez
  vonatkozhat innovatív
  technológiák vagy
  halgazdálkodási tervek
  tesztelésére, valamint –
  amennyiben szükséges –
  tilalmi zónák
  létrehozására annak
  érdekében, hogy
  levonhatóak legyenek a biológiai
  és gazdasági
  következtetések)


A POP valamennyi, fentebb említett
intézkedésére, a
pályázatok leadási
periódusa a pénzforrások
kimerítéséig nyitott (ez
összesen 307.618.942 euró
), a
támogatási kéréseket pedig
a Halászati Operatív Program
területi képviseleti irodáihoz
(Brassó, Kolozsvár, Temesvár,
Bukarest) kell benyújtani. Részletesebb
információhoz pedig a http://www.madr.ro/pages/page.php?self=20&sub=2006
honlapon lehet szerezni.