Megkezdődött a Festum Varadinum

Megkezdődött a Festum Varadinum
Nagyvárad – Vasárnap délelőtt a nagyváradi Bazilikában megtartott ünnepi szentmisével megkezdődött az idei Festum Varadinum rendezvénysorozat. A misét Francisco Javier Lozano pápai nuncius celebrálta.   

A Festum Varadinum nyitányának számító ünnepi szentmisén az idén is zsúfolásig megtelt a váradi Bazilika. A bevonulást követően Tempfli József megyés püspök üdvözölte az egybegyülteket, elsőként a misét celebráló Francisco Javier Lozano érseket, pápai nunciust- akinek a beiktatását követő első hivatalos útja Nagyváradra vezetett- majd a jelenlevő vendéget, a testvéregyházak képviselőit, világi és egyházi személyiségeket, mindazokat, akik “sokat tesznek annak érdekében, hogy napjaink zaklatott világában a társadalom előre haladjon”. A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent László cselekedetei modellként kell szolgáljanak számunkra, hiszen a lovagkirály tetteit mindig az erkölcsi értékek irányították, nem a gazdasági érdekek. Mi is arra kell törekedjünk, hogy eltüntessük az emberek alkotta elválasztó falakat, tanácsolta, mert egy festmény is annál gazdagabb, minél több színt tartalmaz, egy zenemű is annál szórakoztatóbb, minél több hangjegyből áll össze.

A hit élő mécsesei

Az evangélium Szent János könyvéből szólt. Francisco Javier Lozano érsek olaszul köszöntötte a híveket, annak a véleményének adva hangot, hogy nem az emberi nyelv a fontos, hanem “a szívnek és a szeretetnek a nyelve, mely mindannyiunkat összeköt”. Kihangsúlyozta: a dicsőséges múlttal, jelentős hagyományokkal és gazdag kulturális értékekkel rendelkező nagyváradi egyházmegye mindig hűséges volt Rómához. A szentek tisztelete a 21. században is fontos kell legyen a katolikus hívek számára, hiszen egy hit köti össze őket, és ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak, melyet Szent László is hűséggel szolgált. Szekularizálódó világunkban, melyben a hedonizmus és a materializmus uralja a fogyasztói társadalmakat, a hit, az erkölcs és a keresztény értékek sajnos háttérbe szorulnak, ezért a váradi egyházmegye katolikus családjai még inkább arra kell törekedjenek, hogy a “hit élő mécsesei legyenek”, figyelmeztetett a nuncius. Az ünnepi szentmise végén, a körmenetet megelőzően az érsek XVI. Benedek pápa apostoli áldását közvetítette mindazoknak, akiknek szüksége van rá.

 

Ciucur L. Antonius