Megkérdőjelezik a liberálisok kulturális intézményeknek a működését

Megkérdőjelezik a liberálisok kulturális intézményeknek a működését
Csütörtökön maratoni, három és fél órás gyűlést tartott a Bihar Megyei Tanács. A liberálisok ezúttal megjelentek, de amikor tudtak, keresztbe tettek a koalíciónak. Az új szociáldemokrata tanácsos mandátumát se hagyták jóvá, és már „gyúrnak” a centenáriumra.

A liberálisok ezúttal azt a taktikát választották, hogy megjelentek, de nem hagyták jóvá a szociáldemokrata választási listán soron következő tanácsosjelölt, a nagyszalontai Adrian Szathmari mandátumát, így a közgyűlésben maradt a patthelyzet, vagyis a 17-17 tanácsosi arány, már ami a PNL és a PSD-RMDSZ-ALDE koalíció önkormányzati képviselőinek létszámarányát illeti. Amúgy a PNL-sek annak ellenére nemmel szavaztak a mandátumra, hogy korábban a prefektus egy olyan átiratot küldött a Megyei Tanácsnak, miszerint azt a keresetet, amit Tiron Ana-Maria volt szociáldemokrata tanácsos nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a bíróság függessze fel a kormánybiztos azon rendeletét, miszerint nevezett személynek megszűnt a tanácsosi mandátuma, a bíróság 2017. október 20-án tárgyalta és elutasította. Annak érdekében pedig, hogy a Megyei Tanács törvényes keretek közt tudja kifejteni a tevékenységét, a párt által kijelölt póttag mandátumigazolási procedúrájának befejezését érvényre kell juttatni, vagyis törvénytelen az új mandátum nem jóváhagyása.

Az önkormányzat vezetése, illetve magyar szempontból problémát jelent, hogy nem ment át a margittai Horváth János Elméleti Líceum anyaga, mely egy ingatlankisajátítási javaslat volt annak érdekében, hogy megvalósulhasson a sportterem, étkezde és zöldövezetek létesítésére vonatkozó közhasznú beruházás, melynek kapcsán amúgy az ottani helyi tanácsban is ment egy ideig az iszapbirkózás szintén a liberálisok miatt.

Pásztor Sándor megyei tanácselnök által mesterségesnek nevezett jogi gondok merültek fel a 2010 óta önálló jogi személyiségként működő Szigligeti és Mária királyné színházak, a bábszínházak, valamint a filharmónia működése kapcsán, mely kulturális intézmények a Megyei Tanácsnak vannak alárendelve. Hét év elteltével ugyanis hirtelen „felébredtek” a Megyei Tanács liberális frakciójának tagjai és Carmen Soltănel jegyző, hogy ezután ne támogassák ezek működését, arra hivatkozva, hogy szerintük nem jogszerű. „Megpróbálunk valami megoldást találni, hiszen ha érvényt szereznénk annak, amit itt ők elmondtak, akkor például megszűnne 340 személynek a munkahelye. Egyébként Bihar megye 2010 óta rendelkezik azokkal a papírokkal, melyek által a minisztérium engedélyezi azt, hogy a kiírt átlagszám felett a kulturális intézmények alkalmazottai finanszírozva lehessenek a Megyei Tanács által. Ez eddig rendben is volt hét éven keresztül, amúgy pedig 2010-2016 között a liberálisok vezették a megyét, és akkor nem volt gondjuk a működéssel”- nyilatkozta Pásztor Sándor.

Titkos szavazások

Több napirendi pontnál titkos szavazások volt, melyek azzal a végeredménnyel zárultak, hogy nem születtek döntések, mert 17-17 volt az arány. Így nem ment át, hogy a PSD-s Gheorghe Ţara és a PNL-s Gheorghe Neag képviselje a megyét a Bihar Megyei Egészségügyért Alapítvány cenzori bizottságában, illetve a PSD-s Orjan Alexandru Şerban és a PNL-s Mihai Harn a diófási Egészségügyi-Szociális Ellátó Központ konzultatív tanácsában. Ugyanígy „testvériesen” nem lettek egyelőre a Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) tagjai Gheorghe Ţara (PSD) és Ioan Câmpan (PNL). A liberálisok nem járultak a szavazataikkal hozzá ahhoz, hogy a versenyvizsga megszervezéséig ideiglenesen Mátyás-Józsa Tímea maradjon a megyei önkormányzat hivatalos közlönyét kiadó osztály vezetője, és miattuk versenybizottság sem tud összeállni. Az pedig már az abszurditás határát súrolta, hogy annál az előterjesztésnél, mely csupán arra vonatkozott, hogy a képviselő-testület egyezzen bele annak a versenyvizsgának az eredményébe, melynek tárgya az volt, hogy ki legyen nevezve a repülőtér igazgatótanácsába egy tag, a liberálisok szintén nemmel szavaztak, így a tanács nem állapította meg, hogy Porsztner Béla tag lehet.

Megbukott az az előterjesztés is, hogy a tanács a Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) rendelkezésére bocsássa a Traian Blajovici utca 2. szám alatt egy területet, egy nagyszabású határ menti alapokra vonatkozó uniós pályázat megvalósítása érdekében, amelyen belül a munkaerőpiac és a munkaerő egyeztetésével, valamint munkaerő képzéssel foglalkozó központ létesülne Bihar megyében. Konkrétan egy 2 millió euró értékű pályázatról lenne szó, melyből egy országos szinten egyedülálló központ épülne. „Cserébe” a koalíció elutasította, hogy a Rulikowszki úton egy 2614 négyzetméteres telket átadjanak a liberális vezetésű városnak úthosszabbítás, illetve kerékpár létestése céljából. Szintén nem mentek át azok, a hónapok óta a napirendi pontok közt szereplő, s már szinte legendásnak számító határozattervezetek, melyek a megye köz- és magán vagyona leltárának aktualizálását tartalmazzák.

Nacionalista húrpengetések

A kevés dolog amiben egyetértettek, több közt arra vonatkozott, hogy legyen meghosszabbítva a Körösvidéki Múzeum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közti bérleti szerződés újabb egy hónapra a Barokk Palota tárgyában, és finanszírozzák a Szombatság-Bihardobrosd, illetve a Bihardobrosd-Lankas közötti útszakaszok korszerűsítését és felújítását. Döntés született arról is, hogy egy háromtagú vizsgálóbizottság foglalkozzon azzal, hogy egy kislányt, akinek a gondozása a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóságnak, illetve egy alapítványnak a feladata, hogyan vihettek ki az Egyesült Államokba a gyámjának számító megyei tanácselnök jóváhagyása nélkül.

Sajnos erősödnek a nacionalista felhangok is az egyesülés centenáriumának közeledtével. Ennek jeleként Dacian Foncea PNL-s képviselő azt indítványozta: december 1-jén tartson ünnepi közgyűlést a tanács, a szintén liberális Gheorghe Neag pedig afelől érdeklődött: milyen rendezvényekkel készül az önkormányzat annak érdekében, hogy 2018-ban méltó módon legyen megünnepelve a százéves évforduló.

Ciucur Losonczi Antonius