Megkönnyítették a válást

Akt.:
A tavaly elfogadott 202. számú törvény több lehetőséget is biztosít a házaspároknak abban az esetben, ha mindkét fél egyetért a válással, s nincsenek kiskorú gyermekeik.

A tavaly október 25-én elfogadott 202. számú törvény több lehetőséget is biztosít a házaspárok részére abban az esetben, ha mindkét fél egyetért a válással, s nincsenek kiskorú gyermekek a családban: a házasság felbontásának kimondása bírósági úton, vagy az anyakönyvvezető, illetve a közjegyző által abban a helységben, ahol a frigy létrejött vagy az utolsó közös lakás található. Ebben az esetben az anyakönyvvezető mindkét fél beleegyezésével kimondhatja a válást, s egy válási igazolást bocsát ki. Az ehhez szükséges adatok a következők: válási típuskérvény, a házastársak születési bizonyítványa és házasságlevele eredeti példányban és másolatban, a személyazonosságot igazoló dokumentumok eredetije és másolata. Abban az esetben, ha a kérvényben jelzett lakhely nem azonos a személyazonossági iratokban feltüntetettel, a feleknek erre vonatkozó közjegyzői nyilatkozatot kell felmutatniuk. A személyazonossági iratok érvényesek kell legyenek úgy a kérvény benyújtásának, mint a válási igazolás kibocsátásának napján. Ha valamelyik házastárs nem tud románul, arra köteles, hogy egy engedélyezett tolmácshoz forduljon, aki jelen kell legyen a válás igénylésénél, a siketnéma házastársaknak pedig engedéllyel rendelkező jeltolmácsot kell igényelniük.

Egyéb tudnivalók

Külföldi állampolgárok esetében a születési bizonyítványok eleget kell tegyenek a nemzetközi normáknak, illetve a Románia és az illető ország között megkötött kétoldalú egyezményeknek. Megjegyzendő, hogy gondnokság alatt álló házastárs nem kérvényezheti a házasság felbontását mindkét fél beleegyezésével a kompetens anyakönyvi hivatalnál. Abban az esetben, ha a felek nem tudnak megegyezni abban, hogy milyen családnevet viseljenek a válás után, a kijelölt anyakönyvvezető elutasítja a válási kérvényt, és arra kéri az érintetteket, hogy forduljanak bírósághoz.

Ciucur Losonczi Antonius