Megkönnyítették a telekkönyvezést

Egyedül Bihar megyében engedte meg az Országos Kataszteri Ügynökség elnöke, hogy a régi kataszteri rajzok alapján táblázzanak be földet, telket.

Az 1996 óta kiállított birtoklevél még nem garancia a tulajdonjogra. Az ott szereplő földparcellákat be kell telekkönyveztetni. A 2006-ban megjelent 634-es rendelet csak úgy engedte meg a telekkönyvezést, ha előzetesen kataszteri felmérést végeztek és kataszteri rajzot készítettek a területről, ami nem kevés költséggel járt, így sokan inkább eltekintettek tőle.

Az országban egyedülálló módon Bihar megyében már hétfőtől jelentkezhetnek a birtoklevéllel rendelkezők, vagy földvásárlók  a Kataszteri Hivatalnál betábláztatni földjüket új toporajz nélkül is. Kataszteri mérnököt csak abban az esetben kell fogadniuk, hogy új rajzot készítsenek a területről, ha birtokmegosztásról, parcellázásról van szó. Egyébként elég, ha viszik a birtoklevelet (titlu de proprietate) eredetiben és hitelesített másolatban, hitelesített nyilatkozatot, miszerint a birtoklevél nem lett megsemmisítve, a betáblázandó ingatlanért nem folyik per, nincs megterhelve. Csatolni kell még a kérvényhez az illető terület topószámához tartozó telekkönyv másolatát, a betábláztatásért fizetendő összeg nyugtáját és egy dossziét.

A Telekkönyvi Hivatalban ellenőrzik az adatokat, nehogy tévedésből, vagy szándékosan kétszer is betáblázzák ugyanazt a területet.

Az adásvételi szerződésekkel foglakozó közjegyzők, valamint a birtokkiméréseket végző kataszteri mérnökök munkáját megkönnyítendő és az ügyintézés idejét lerövíditendő a Bihar Megyei Kataszteri Hivatalban kidolgoztak egy országosan is egyedülálló számítógépes programot, melynek segítségével az interneten keresztül mind a Geodéták Rendjének tagjai, mind a Közjegyzői Kamara tagjai bármilyen katszteri adatot pillanatok alatt lehívhatnak a saját számítógépükön, nem kell befáradjanak a Kataszteri Hivatalba és sorbaállniuk egy telekkönyvi adatért. Az adatszolgáltatásért nem kell fizietniük.

Albert Ferenc