Megjavítanák a premontrei széktemplom csatornáját

A premontrei széktemplom. Fotó: Alexandru Nițescu
A premontrei széktemplom. Fotó: Alexandru Nițescu
A Magyar Kormány 2020-ig több mint 9,7 milliárd forinttal támogatja a premontrei szerzetesrend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztések megvalósulását, melyből a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostságnak 360 millió forint lett előirányozva.

Fejes Rudolf Anzelm, a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság apátja ezzel kapcsolatban az erdon.ro-nak azt nyilatkozta: tavaly októberben a Magyar Közlönyben is megjelent a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról szóló kormányhatározat. „Mi ebből csak egy kisebb összeget kapunk, amit át tudtak szervezni ide, de a nagy rész ott marad a magyarországi premontreieknél, hiszen nekik óriási projektjeik vannak, melyekhez képest mi csak a váradi széktemplomunk csatornázását akarjuk megoldani. Nagyon beázunk három helyen is, tehát tulajdonképpen javításról van szó, ennyi az egész. A tárgyalások még folyamatban vannak, s csak ezután dől el, hogy a pénz konkrétan hogyan lesz majd felhasználva”- fogalmazott. Hangsúlyozta: hálásak azért, hogy a Magyar Kormány megtiszteli 900 éves múltjukat, értékeli azt a munkálkodást, amit a társadalom javára is végeztek, különösen az oktatás területén, míg Romániában azt szeretnék, ha még az emlékük is eltörlődne.

A kormánytámogatáshoz ugyan nincs ezeknek közük, viszont a 900-ik születésnapra négy saját tervet is kidolgozott a Várad-hegyfoki Prépostság, melyekre gyűjtenek, mert meg szeretnék ezeket valósítani. Jelenleg ennél a fázisnál tartanak, „s hogy aztán mi lesz ebből, azt csak Isten tudja”. Ezek a Szent István temetése című oltárkép rámájának a megfaragtatása, mert a festmény megvan (becsült érték 21 ezer lej); az asszonyvásári rendház újjáépítése (800 ezer euró); Szent István vértanú díszes ereklyetartójának az elkészítése (5 ezer euró), valamint az említett templomjavítási beruházás (9 ezer euró), mely az elképzelések közül egyedüliként a kormánytámogatás tárgyát képezi.

Visszaszolgáltatások

Ami pedig a visszaszolgáltatásokat illeti: különösebb fejlemények nincsenek, nagyon lassú a folyamat. „Nekünk soha vissza nem adtak semmit, amit pedig visszakaptunk, azt is peres úton nyertük. Sok visszaszolgáltatási perünk van folyamatban”- válaszolta érdeklődésünkre az apát. Azzal kapcsolatban, hogy a nagyváradi önkormányzat parkolóházat kíván építeni a Mihai Eminescu Főgimnázium mögötti Voinţa-pályán, ami egykor a premontrei rendháznak a kertje volt, megjegyezte: „én nem tudom, hogyan tudja a polgármester ezt kivitelezni, amikor a rendház kertje de facto a Voinţa-pálya. Azt mi visszakértük, és a visszaszolgáltatásról még nincs döntés. Annyi bizonyos, hogy annak idején betelekkönyveztették a szövetkezetre, mi azt megtámadtuk, és meg is nyertük. Úgyhogy gyakorlatilag jogilag tiszta, tehát vissza lehetne szolgáltatni in natura. Aggodalommal figyeljük a jogtalanságot, de hát Bolojan úr részéről nem ez az első jogtalanság, amit kivitelez”. Megtudtuk azt is, hogy közben egy másik helyszínen, a váradszentmártoni templomban tovább folytatódnak az imádkozások amiatt is, hogy a premontrei rend álláspontja szerint jogtalanul árverezték el a kolostorépületüket.

A Premontrei Kanonokrend pápai jogú, örökfogadalmas szerzetesrend, nevének rövidítése: O.Praem. A rendet Szent Norbert (1080/85–1134), Magdeburg érseke alapította 1121-ben a franciaországi Prémontré völgyében, válaszolva korának egyházi (egyházfegyelem lazulásai, papság erkölcsi problémái, egyszerű nép hitbeli tudatlansága, egyházszakadás, kanonoki élet válsága) és társadalmi (főurak hatalmaskodása és békétlenkedése, szegények kizsákmányolása) problémáira. A francia prémontré név egyik magyarázata szerint a pratum monstratum latin kifejezésből ered, melynek jelentése: „előre megmutatott rét”. Norbertnek ugyanis látomásban mutatta meg Isten, hogy ott, azon a helyen kell kolostort alapítania. Szent Norbert megalapította a rend női ágát, valamint a harmadrendet is.

Váradon a Körös jobb partján levő hegyeken hozta létre II. István magyar király 1130-ban Szent István protomártír tiszteletére a váradhegyfoki (váradelőhegyi) premontrei prépostságot, mely a székeskáptalan mellett 1251-től igazolhatóan hiteleshelyi tevékenységet végzett.

Ciucur Losonczi Antonius