Meghosszabbítják a tejtámogatások igénylésének időtartamát


Újabb kérésleadási
periódust tervez kiírni a
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium a
hátrányos helyzetű övezetekben
gazdálkodó tej és tejtermék
termelők támogatási
kéréseinek leadására,
szeptember 15-e és október 31-e
között. Az erről szóló
kormányhatározat tervezetet a
szaktárca már holnap a kormány
elé terjeszti. 


-A hosszabbítást elsősorban
azért látjuk szükségesnek,
mert mint több más uniós, illetve
hazai költségvetésű
forrásból fizetett
támogatás esetében, a
kedvezőtlen térségekre
vonatkozó fejőstehén-juttatás
esetében is a szubvencióhoz
kizárólag jogi, és
engedélyezett magánszemélyek
(PFA), valamint egyéni, és családi
vállalkozók juthatnak hozzá, ami
az állattenyésztés esetében
az állatállomány
átírását feltételezi
magánszemélyről, az újonnan
létrehozott vállalkozásra. Sajnos
múlt hét szerdáig (augusztus
18-ig) ez az átírási folyamat
olyan feltételeket írt elő a
gazdáknak, amelyek
ellehetetlenítették a
pótlólagos támogatások
igénylését – mondta
Tánczos Barna mezőgazdasági
államtitkár. Elmondta, ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy az Országos
Állategészségügyi
Hatóság a pár tehenes
gazdaságokat is azoknak az
állategészségügyi
feltételeknek a betartására
kötelezte, mint a több száz tehenes,
intenzív farmokat. „Ezen végül
múlt hét szerdáján, az
Országos
Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (ANSVSA) változtatott,
megkönnyítve ez által az
állományok
átírását” –
tette hozzá az államtitkár.


Ahhoz, hogy a gazdák, az
állatonkénti 100 eurós
szubvenciót igényelhessék,
dokumentációt kell benyújtsanak a
megyei Állategészségügyi
Igazgatósághoz (DSV), amelynek
tartalmaznia kell:


– egy típusnyomtatványt (ez minden
körzeti állatorvosnál
megtalálható)


– egy terület-beazonosítási tervet
(a polgármesteri hivataloknál
beszerezhető térképeken be kell
jelölni a farmok/gazdaságok helyét)


– egy megindokolási technikai nyilatkozat (4-5
mondatban meg kell fogalmazni a tejtermelés, a
takarmány előállítás,
illetve a gazdaság típusát)


– egy, a cégbíróság
által kiadott igazolás másolata


– a farm tulajdonjogát igazoló dokumentum
másolata (telekkönyvi kivonat,
birtoklevél másolat, stb.)


– a körzeti állatorvossal
megkötött szerződést


A dokumentáció leadásakor a megyei
Állategészségügyi
Igazgatóság az állomány
átírását is köteles
végrehajtani.


„A bejegyzés
dátumától számítva
20 napon belül, a körzeti állatorvos
helyszíni ellenőrzést végez a
támogatást igénylő
gazdánál, és a nem
teljesített
állategészségügyi
feltételek megteremtésére, egy
háromtól hat hónapig terjedő
határidőt írhat elő”
– magyarázta Tánczos Barna, aki
mint elmondta, ezt az új bejegyzési
és engedélyeztetési
eljárást átmeneti
megoldásnak tekinti, mivel nem jelent teljes
megoldást a háztáji
gazdaságok
engedélyeztetésére. „Az
ősz folyamán, az ANSVSA-val
közösen, sürgősségi
eljárással módosítanunk
kell a törvényes kereten, hogy
lehetővé tegyük a
háztáji gazdaságok
egyszerűsített
engedélyeztetését” –
összegzett az államtitkár.