Meghívó kulturális délutánra

A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC), a Janus Pannonius Szakkollégium, valamint Tőkés László Központi Irodája kulturális délutánra hívja Nagyvárad kultúrakedvelő közönségét 2012. december 16-án, vasárnap.

A kulturális délután első részében, 17:30 órai kezdettel, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának előcsarnokában Kristófi János világhírű festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás, 87. születésnapja alkalmából. A Nagyváradon élő festőművész 1954 óta él a városunkban, ahol harminc éven át oktatott. „Igazi nagyváradi festő lett, a klasszikus váradi festők – Baráth Móric, Balogh István, Tibor Ernő, Leon Alex, Mottl Román, Miklóssy Gábor, Tompa Mihály, stb. – utóda és kortársa, a város hűséges polgára és krónikása egy személyben” – írta róla Banner Zoltán művészettörténész. A kiállítást Deák Árpád szobrászművész méltatja, zenei műsorral Kosza Ágnes hegedűművész szolgál. A Partiumi Magyar Művelődési Céh szeretettel vár minden érdeklődőt az eseményre.

A kiállítást követően, 18 órától a Partiumi Keresztény Egyetem keretében működő Janus Pannonius Szakkollégium és Tőkés László Központi Irodája szervezésében film- és könyvbemutatóra kerül sor az egyházkerületi székház dísztermében. Szőczi Árpád Kanadában élő neves filmrendező Temesvár – A román forradalom igaz története című könyvét, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumfilmet mutatják be a közönségnek. A szerző alapos kutatási munkájának eredményeképpen a film, illetve a könyv betekintést nyújt a romániai forradalom eddig méltatlanul elfeledett mozzanataiba, számos új elemmel gazdagítva az eddigi kutatásokat, és több ízben újszerű megvilágításba helyezve az 1989-es történéseket, valamint az azt megelőző folyamatokat. Mindkét mű kiemelt figyelmet szentel a temesvári reformátusok, élükön Tőkés László református lelkipásztor helytállásának. Szeretettel várják a sorsfordító események felidézésére a nagyváradi polgárokat!

Nagyvárad, 2012. december 11.

Tőkés László EP-képviselő Sajtóirodája