Meghitt est

Meghitt est
Az életnívó csökkenése maga után vonja a családok megélhetési gondjainak növekedését is, ami, ha gyerekek vannak, hatványozódik.

 

Hét évvel azelőtt alakult meg az Életfa Családsegítő Egyesület. Jelezvén azt, hogy a gazdasági helyzet romlása következtében bizonyos családok segítségre szorulnak. Az egyesület tagjai rendkívül eredményesen igyekeztek tenni annak érdekében, hogy az arra rászorulókat segítsék.

A Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának munkatársai önerejükből adventi fogadást rendeztek a Báthory István Elméleti Líceum rendkívül modern Könyvtárának termeiben. Meghívták a civilszervezetek képviselőit, vállalkozókat és közéleti személyiségeket is.

A bensőséges ünnepségre érkezőket Magdó János főkonzul, Deme Ilona, az Életfa Családsegítő Egyesület elnöke, valamint Lévai Szeréna konzulné fogadta.

Az egybegyűlteket a Szabadság főszerkesztő helyettese, Kerekes Edit köszöntötte. Az eseményt felvezető beszédében kifejtette, mennyire fontos egy jó ügy érdekében, összefogva, cselekedni.

Magdó János főkonzul taglalva a civil szervezetek tevékenységének fontosságát, hangsúlyozta, a jelenlevők közösségvállalása mennyire meghatározó jellegű lehet, ebben a helyzetben. A feladatok sokaságát kell megoldani, a lehető leghatékonyabb módon.

Lévai Szeréna, az ünnepségen elhangzott, beszédéből idéznék néhány gondolatot: „Októberben, amikor megismertem az Életfa Egyesület lelkes tagjait, megmutatták székhelyüket, ismertették tevékenységi körüket, beszámoltak nehézségeikről, de amellett számos új ötletükről is, melyek a családok egységének fennmaradását szolgálják.

Minden ügyes –bajos kérdésben igyekeznek hasznos információt, tanácsot, segítséget nyújtani.

Jó tudni, hogy a mai, aggodalmakkal tele világban, van egy olyan közösség, amely a családok számára kínál alternatívákat, anyagi és lelki segítséget egyaránt. Különböző klubok működését biztosítják (kismama klub, várandósok, egyszülős családok klubja, ikerklub, apaklub, nagycsaládosok, gólyavárók klubja), gyermek-felügyeletet, gyermekekkel való foglalkozásokat, személyre szabott tanácsokat, előadásokat szerveznek…

Ádventi, karácsonyi időszakban vagyunk, ami a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe, valamint egyre többet gondolunk azokra, akik fontosak nekünk.”

Deme Ilona elnök asszony nagy ívű összefoglalójában az elmúlt 7 év figyelemre méltó eredményeit sorjázta. A beszédéből kiderült, mennyire hasznos tevékenységet fejtettek ki már eddigi létezésük alatt. 6 ezer családdal tartják a kapcsolatot. Számtalan problémát oldottak meg, de ez nem elég az eljövendőkben. Ha megfelelő anyagiak is rendelkezésre állnak, olyan tervet szeretnének megvalósítani, amely túlnőne az egyedi családok problémáin, és az erdélyi magyar családokat támogatná.

A családias hangulatot fokozta a művészi műsor is. Müller Márta zongorán Haydn F-dúr szonátájának első tételét adta elő.

Koros Fekete Fanni, Bardocz Boglár, Bardocz Botond és Pattantyús Ábrahám Balázs alkotta vonósnégyes Henry Purcell g- moll Chaconne-ját játszotta el.

A meghitt este, köszönhetően a Kolozsvári Főkonzulátus, a Báthory István Elméleti Líceum nemes gesztusának, minden jelenlévő számára maradandó élményt jelentett.

Csomafáy Ferenc