Megható advent-kezdet Éradonyban

Megható advent-kezdet Éradonyban
Bensőséges, családias töltetű istentiszteletet tartottak vasárnap délben Adonyban. Ennek csak egyik oka, hogy Advent első vasárnapja volt, hiszen egy évtized után búcsút vett a lelkész gyülekezetétől.

Ha stílszerűek akarunk lenni, akkor mondhatnánk, hogy november 27-én, 2016. Adventjének első vasárnapján könnyes-bús időjárás köszöntött Éradonyra (is), aztán a könnyek a református templomban is kicsordultak: évtizednyi szolgálat után búcsúzott gyülekezetétől Simon-Szabó István lelkész. A kiköszönő istentiszteletet családias hangulatúra tervezték, világi és politikus meghívottak nélkül, ám ahogyan a tiszteletes fogalmazott, alulírott meglepetés-szerű jelenlétével egy kicsit a nagyvilág is betekinthetett erre. (A bizalom talán annak is köszönhető, hogy a mögöttünk lévő időben hitelesen beszámoltunk a gyülekezet életének fontosabb megállóiról, különösen emlékezetes és látványos alkalom volt, amikor a templom tetőzetét cserélték.) Simon-Szabó István prédikációjához választott alapigéjével is visszaemlékezett 10 évvel ezelőtti érkezésére, az eltelt időt egy adventi utazáshoz hasonlítva, mely közös mivoltában most véget ér ugyan, de, ha nem is olyan szoros kötelékben, folytatódik gyülekezetével. Az évek során, melyekre hittel és hálával tekintenek vissza, választ kaptak számos kérdésre, a lelkész pedig kérte híveit: az őt követőt fogadják jószándékkal, mert az élet kevés idejét kár a bizalmatlanságra fecsérelni.

Saját elhatározásból

A lelkész meghatódva köszönetet mondott gyülekezetének az eltelt időért és hálát adott azért, hogy minden külső kényszertől mentesen dönthetett távozásáról. A meghatódás sora a gyülekezet képviseletében szólókon volt. Chis Márta egy visszautasíthatatlan ajándékot adott át presbitertársai nevében: egy olyan, egyetlen példányban készült képeskönyvet, mely a lelkész és családja Adonyban töltött 10 évét 180 fotóval próbálja összefoglalni. Kerezsi Attila, Értarcsa község helyi illetőségű alpolgármestere római katolikusként is fontosnak tartotta, hogy köszönetet mondjon a lelkésznek és feleségének a falu és a község közösségi életében vállalt munkájáért, mellettük Kiss Sándor gondnok és Szalai Erzsébet egyházi alkalmazott volt még a köszönetnyilvánítás szószólója. Az istentisztelet úrvacsoraosztással ért véget és azzal a tudattal, hogy a tiszteletes nem távozik messzire és az átmeneti időben sem maradnak pásztoroló nélkül az adonyi reformátusok.

Rencz Csaba

Címkék: ,