Meghallgatni az emberdallamot

Meghallgatni az emberdallamot

Nagyvárad – A Szakszervezetek
Művelődési Házában lezajlott
díjkiosztó ünnepséggel
vasárnap este véget ért a XVIII.
Festum Varadinum. A PKE, Boros Zoltán és a
Nagyvárad Táncegyüttes
részesült elismerésben.


A május 10-17. között lezajlott
ünnepi hét
történéseiről Biró
Rozália
alpolgármester, a Varadinum
Kulturális Alapítvány
kuratóriumi elnöke vont
mérleget.  Úgy vélte:
noha valaminek a befejeztével
általában szomorúság
tölti el az embert, a XVIII. Festum Varadinum
lezárásakor inkább
büszkeséget, bizakodást és
örömöt kell érezni.
Áprily Lajos: Vallomás
című költeményének az
utolsó versszakát idézve (“De
túl romon, ha perce jön csodáknak/ a
mély megkondul, mintha vallana,/ s a bolt
alól harangtisztán kicsendül/ s
magasra száll az ember dallama!”) az
elöljáró annak a
meggyőződésének adott hangot,
hogy a jelenlevők nem valaminek az
elmúlását tudomásul venni
gyűltek össze, hanem annak
érdekében, hogy még egyszer
meghallgassák az emberdallamot.
 Hangsúlyozta: az 
ünnepségsorozat rendezvényei
iránt érdeklődők valamennyien
kivétel nélkül
különdíjat érdemelnének,
amiért bekapcsolódnak a
körforgásba, részt vesznek az
eseményeken, és ezáltal
részt vállalnak magyar
közösségünk
együttlétében. Az idei festummal
ugyanis ismét megmutattuk és
bebizonyítottunk  egymásnak
és másoknak, hogy vagyunk, voltunk
és leszünk is. Közel két
évtizede ismétlődő
történéseknek vagyunk aktív
részesei, annak, amikor egyetlen város
kisebbségiként számon tartott, de
magát kisebbnek, kevesebbnek soha, egy
pillanatra sem érző
közössége bő negyven év
agymosása, további húsz év
útkeresése, megcsalatása,
egymásnak uszítása dacára
képes arra, hogy bebizonyítsa: tud
és akar önmagára figyelni,
hagyományaira, történelmére,
múltbeli és jelenlegi
művészeire, tudósaira,
bármilyen téren megmutatkozó
jeleseire kiváncsi lenni, és
igényli az együtt megélhető
kulturális élményt. “Ilyenek
vagyunk mi, ilyennek születtünk, és
reméljük, hogy ezt a jó
értelemben vett bélyeget magukon viselik
majd utódaink is, aki mondjuk majd a 118.
Varadinum ünnepen ugyanúgy
zárják a mondandójukat, ahogyan
teszi azt Juhász Gyula: Himnusz az
emberhez 
című
költeményében”, fogalmazott
Biró Rozália kuratóriumi
elnök.

Varadinum-díjak


A záróbeszédet követően
a Varadinum-díjak kerültek
kiosztásra. Ebben az elismerésben azok a
személyek, intézmények vagy
csoportok részesülnek, akik, amelyek az
ünnepségsorozat rendezvényei
közül talán a legfontosabbat és
-kiemelkedőbbet nyújtották magyar
közösségünknek. Díjat
vehetett át a Partiumi Keresztény
Egyetem
nevében Horváth
Gizella
rektor, a Nagyvárad
Táncegyüttes
nevében dr.
Sarkady Zsolt
, a tánccsoportot
működtető Állami
Filharmónia igazgatója, valamint Boros
Zoltán
romániai magyar
televíziós személyiség. A
budapesti Honvéd
Táncszínház
A
tánczmester
 című
előadása után
állófogadással ért
véget a XVIII. Festum Varadinum, melyen
Szilágyi Mátyás, a Magyar
Köztársaság kolozsvári
főkonzulja és dr. Fleisz
János
, a Bihar Megyei és
Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetségének (BINCISZ) az
elnöke egyaránt azt húzták
alá, hogy a
Kárpát-medencében
egyedülálló kulturális
rendezvénysorozat nem csupán a programok
mennyisége, hanem ezek minősége
szempontjából is kiemelkedő
fontosságú.

Ciucur Losonczi Antonius