Meghallgatásra találtak a püspök atya imái

Meghallgatásra találtak a püspök atya imái
Nagyvárad – A szombat késő esti jégesővel tarkított vihart követően vasárnap reggel verőfényes napra ébredt Nagyvárad magyar ajkú lakossága.

Az időjárás is arra engedett következtetni, hogy meghallgatásra találtak Tempfli József megyés püspök fohászai, aki külön imádkozott azért, hogy szép idő legyen, és meg lehessen tartani a Szent László-napi körmenetet.

A Festum Varadinum nyitányának számító ünnepi szentmise kezdési időpontjához közeledve lassan helyet foglaltak a Bazilika padsoraiban, székein a rendezvényen részt vevő egyházi és világi személyiségek, Szent László városának ünneplő polgárai. A magyar történelmi egyházak közül a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Csűry István ügyvezető püspök képviselte legmagasabb szinten, az evangélikusok részéről Mátyás Attila lelkipásztor, az unitáriusoktól pedig Buzogány-Csoma István tiszteletes volt jelen. A Bihar megyei RMDSZ vezetői közül Biró Rozália választmányi elnök és Szabó Ödön ügyvezető elnök tették tiszteletüket az ünnepségen, valamint Pete István szenátor, Cseke Attila kormányfőtitkár-helyettes és Szabó József nagyváradi alelnök is feltünt az ünneplők sorában.

A Francisco Javier Lozano pápai nuncius, érsek által celebrált szentmise alkalomhoz méltó, ünnepélyes és felemelő volt. A vallásos szertartást követően a tömeg szokás szerint a székesegyház előtti kertbe vonult, hogy Szent László hermáját körmenetben végighordozva méltóképpen tisztelegjen a lovagkirály emléke előtt.

Ciucur L. Antonius

Kapcsolódó cikk:

  • Megkezdődött a Festum Varadinum