Meghallani az isteni szót…

A Steinberger-kápolnánál imádkoztak Nagyvárad római katolikus hívei a papokkal együtt, mint mindig Mindenszentek alkalmából
A Steinberger-kápolnánál imádkoztak Nagyvárad római katolikus hívei a papokkal együtt, mint mindig Mindenszentek alkalmából
Tegnap délután a Rulikowszki-temetőben található Steinberger-kápolnánál imádkoztak Nagyvárad római katolikus hívei a papokkal együtt, szokás szerint mint mindig Mindenszentek alkalmából.

Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános arra hívta fel a figyelmet: a felolvasott evangéliumban Jézus kétszer is hangsúlyozza, hogy a halottak meghallják az Istennek a szavát, és életre kelnek. Meghallják azt az isteni szót, amely életet fakaszt, amely az örök élet felé irányítja az ő útjukat. Úgy fogalmazott: amikor kimegyünk a temetőbe, amikor megállunk elhunyt szeretteink sírjánál, és imádkozunk értük fontos, hogy mi is a szívünkben meghalljuk az Isten fiának a szavát. Fontos, hogy az élők is meghallják azt az isteni szót, amely a feltámadásra, az örök életre irányítja szívünket.

Pál apostol kiemeli, a szívünkre köti, hogy feltámadás nélkül nincs értelme emberi életünknek, nincs értelme a hitünknek, hiszen a feltámadás által teljesedik ki az az emberi élet, amelynek a törékenységét annyiszor megtapasztaljuk itt a Földön. A feltámadás által érjük el az igazi boldogságot. Itt a Földön annyiszor vágyakozunk ez után, annyiszor álmodozunk az igazi boldogságról, és az isteni szó lesz az, amely szívünkben megnyithatja az örök életet, az igazi életet. Kérdés azonban, hogy meghalljuk-e mi is ezt az isteni szót, keressük-e, kutatjuk-e, be akarjuk-e fogadni a szívünkbe.

Örök élet öröme

Azért kell tehát meghallanunk itt a Földön az Isten szavát, hogy ne veszítsük szem elől igazi célunkat, az örök élet örömét. Azt az örömöt, melyet egyedül Jézus Krisztus nyújthat nekünk. Azt az örömöt, mely valóban betöltheti, teljessé teheti vágyainkat, mindazt, ami után itt a földi életben sóvárgunk. És a szívünkben lakózó hit, a remény és a szeretet tanúskodik arról, hogy mennyire hallottuk meg az isteni szót. Tudunk-e hittel élni a világban, tudjuk-e hordozni szívünkben a feltámadás hitét, tudunk-e reménnyel tekinteni előre, tudunk-e a reményből erőt meríteni a küzdelmeinkben, és tudjuk-e szeretettel építeni Isten országát? Azokkal a konkrét szavakkal, cselekedetekkel, melyek szívünkből fakadnak, és tanúskodnak, hogy meghallottuk az Isten szavát.

„Jézus annyiszor tanít, beszél az evangéliumban az örök életről, az örök boldogságról, és egyedül az ő szava az, mely bennünket elvezethet oda, ezért fontos, hogy amikor eljövünk a temetőbe, együtt imádkozunk, akkor a szívünket egyre jobban megnyissuk itt is a feltámadás örömhírére, az isteni szóra, az isteni üzenetre, hogy életünk az örök életben nyerje el a maga beteljesülését”- nyomatékosította.

Ciucur Losonczi Antonius