Meggyógyított forradalmi lobogó

Meggyógyított forradalmi lobogó
Az 1989-es román forradalomra, illetve annak a történelmi eseménynek a romániai társadalom szellemiségére tett hatására reflektáló kiállítást szervezett múlt pénteken a Visual Kontakt Laboratórium.

 

A Visual Kontakt Laboratórium Fő utca 47. szám alatti székhelyén rendezett kiállítás mindössze két „műtárgyból”  állt. A nagyobbik teremben egy falnak támasztott létra, valamint egy díszes karosszék és egy kis asztal között egy Románia zászló volt a falra függesztve. De ez egy különleges lobogó volt: a zászlóból ki volt vágva a kommunista címer, az ezáltal keletkezett nagy lyukat pedig valaki bevarrta, és az így „begyógyított” lobogó került fel a falra. Innen a kisebbik terembe átvonulva lehetett megtekinteni a projektoros vetítő segítségével azt, amint valaki éppen varrja be a címertelen lobogót. A nagyteremben a bejárat melletti falon található nyilatkozatban többek között a következőket lehetett olvasni: „A kommunizmus paradigmájának tárgyalása minden posztdecembrista generáció művészeti hagyományává lett. Az ilyen hagyományokat pedig – amelyek a dogmákra és a rutinra hasonlítanak – precízen követni kell, nehogy csorbát szenvedjen a nemzeti identitás. Flagged címmel olyan performanszt kínálunk, amely elsősorban aláveti magát a trendnek. A művész a forradalmi zászlón látható lyukat társadalmi-kulturális sebnek tekinti, amelyet be kell gyógyítani. (…) Megértve, hogy a válaszút lehetetlen, a művész bevarrja a felfeslett részeket akörül a lyuk körül, amelyet az RSZK címerének kivágása hagyott, a durva munka az anyagon azt jelképezi, ahogy egy súlyos, de nem halálos seb hegedni kezd, s ez jelképesen meghaladható a megvarrt lobogó felvonásával.”

Anonim projekt

Alina Staicu, a laboratóriumot működtető Visual Kontakt Egyesület kurátora a megnyitón lapunknak elmondta, hogy ez a kiállítás azért anonim, mert maga a laboratórium vállalta magára a művet, az alkotó művész pedig nem szerette volna, hogy az ő személye kerüljön előtérbe, sokkal fontosabbnak tartotta azt, hogy a projekt önmagában álljon meg és késztessen állásfoglalásra. Mint Alina Staicu elárulta, a Visual Kontakt Laboratórium a jövőben egy sor anonim művészi projektet fog bemutatni.

Pap István