Megerősítik a nagyváradi Kálvária dombot

Megerősítik a nagyváradi Kálvária dombot
A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadták azt a három határozat-tervezetet, melyek a Kálvária (Gomba) domb megerősítésére vonatkoznak.

A megerősítő munkálatok szükségességét támasztja alá a helyszínen végzett vizsgálat, és az azt követő szakjelentés is, mely kimondja, hogy 2016. november 12-13 időszakban földcsuszamlás történt a Kálvária dombon, mely 5300 négyzetméteren tönkretette az ott kiépített sétányokat, az amfiteátrumot, a kilátókat, és veszélyeztette a turisztikai tájékoztató központot is. A polgármesteri hivatal által megrendelt szakjelentés kimondja, hogy a földcsuszamlásért a fő felelősség a tervezőt terheli. Ennek nyomán Ilie Bolojan polgármester bejelentette: a megerősítési munkálatok költségeit valamilyen formában vissza fogja szerezni a város a felelősöktől. A szakértői jelentés ugyanakkor három fő javaslatot is tett a domboldal megerősítésére, ezen javaslatok három határozattervezet formájában köszöntek vissza a városi tanács legutóbbi ülésén. Az első javaslat, és az első megszavazott tervezet a turisztikai információs központ megerősítésére és a drénrendszer kiépítésére, a második és a harmadik pedig a domboldalnak cölöpökkel való megerősítésére vonatkozott. A domboldalba épített kilátó megerősítése és a drénrendszer kiépítése 246.995 lejbe fog kerülni áfa nélkül, a kivitelezési időszak egy hónap. Ezt követően a munkálatok második szakaszában hatvanhét, egyenként hatvan centiméter átmérőjű cölöpöket fúrnak le 12 méteres mélységbe a domboldal rögzítése érdekében. Ennek a munkálatnak az értéke 466.956 lej áfa nélkül, a kivitelezési időszak másfél hónap. A harmadik szakaszban pedig a második sor cölöpöt fúrják le 15 méteres mélységbe. Összesen 98, szintén hatvan centi átmérőjű cölöp kerül a földbe két sorban, egymástól nyolcvan méteres távolságban. Ennek a munkálatnak az értéke 903.260 lej áfa nélkül, a kivitelezési időszak két hónap. Az határozatok elfogadása után közbeszerzési eljárást hirdet a város az említett munkálatok elvégzésére.

Tömbház-rehabilitáció

Ugyancsak a legutóbbi váradi helyi tanácsülésen fogadták el negyvennyolc váradi tömbház hőszigetelés-felújítására vonatkozó határozat-tervezeteket. A tömbházak hőszigetelésének felújítását a következő szempontok teszik szükségessé: a tömbházak régen épültek, nem energiahatékonyak immár, ezért nagyon sok hőenergiát fogyasztanak, emellett szükség van olyan intézkedések meghozatalára, melyek elősegítik azt, hogy a város csökkentse a hőenergia-fogyasztásra adott szubvenciót. A környezetszennyezés csökkentésére is szükség van, ezáltal nő a hőkomfort a tömbházakban és nem utolsó sorban, a tömbházak külső megújulásával magának a városnak a képe is változik. A korábbi években Nagyváradon 39 tömbházat újítottak fel állami finanszírozásból és további negyvenötöt európai forrásokból. A most elfogadott határozatok értelmében az említett 48 tömbházat is uniós és állami források felhasználásával újíttatják fel. A felújítandó tömbházak zöme a Mestesugarilor, a Salcamilor, a Morii, a Cazaban és a Locomotivei utcákon található.

Pap István