Megéri földet venni

A világgazdasági válság
hatására a tavalyi év második
felétől kezdődően országos
szinten a legtöbb beruházás a
mezőgazdasági és erdészeti
területek felvásárlása
terén mutatkozott.


A legkeresettebb területek a kiváló
minőségű és a kompakt
(150–200 hektár) mezőgazdasági
területek voltak. Az erdészeti
területek terén hasonló tendencia
mutatkozott, bár a felvásárolt
területek nagyobbak és az árak
15-20%-kal magasabbak voltak mint a
mezőgazdasági területek
esetében. A gazdasági
válság hatására
mindössze 10%-os csökkenést mutatott a
földterületek piaca, míg az
egyéb ingatlanok 40 %-os viasszaesést
regisztráltak. A gazdasági
válság arra ösztönzi a
beruházókat, hogy a biztos
jövedelmű ügyletekbe fektessék
tőkéjüket, melyek egyike az
élelmiszerek piaca, az energia– és
az egészségügyi szektor mellett.
Romániában hiány van a hazai
mezőgazdasági termékekből,
ezért most biztos profitnak számít
a földekbe való befektetés. A
földterületek felosztottsága miatt,
ami a visszaszolgáltatással
magyarázható, alacsony áron
lehetett nagy földterületeket
felvásárolni, a magasabb áron
mozgó, kompakt területek száma igen
kicsi, a nagyon jó
minőségűeké pedig annál
is kisebb. A profitorientált világban nem
a földterületek megmunkálása a
tendencia, hanem azok bérbe adása,
tudniillik így még nagyobb a profit.