Megemlékező ünnepség Micskén

Megemlékező ünnepség Micskén
A sokéves hagyományt követve Micskén a március 15-éhez legközelebb eső vasárnapon emlékeztek az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra.

Az ünnepség a művelődési házban kezdődött, ahol elsőként Bertalan Lajos RMDSZ elnök köszöntötte az emlékezőket. Kiemelt tisztelettel köszöntötte Semlyényiné Mizák Ágotát, Biharkeresztes alpolgármesterét, Tripó István polgármestert, biharkeresztesi Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület asszonykórusát és a Baranyi család képviselőjét, Baranyi Barnabást. Ezt követően Bradács Alíz Ildikót, Margitta körzet RMDSZ elnökét kérte fel, hogy mondja el ünnepi beszédét. Az elnök asszony hangsúlyozta, hogy nekünk partiumi, erdélyi magyaroknak különösen fontos ez a nap, mert nem „csak” a forradalom ünnepe, hanem az 1989 utáni közös szabadságharcunké is. Idén 26. alkalommal ünnepelhetünk szabadon. Elértük azt, hogy szabadon használhassuk anyanyelvünket, nemzeti szimbólumainkat, nemzeti lobogónkat és ez nagy eredmény. „Ezt a napot mi magyarok tettük ünneppé. Nem örököltük, nem kaptuk, hanem megteremtettük. Amíg lesz magyar, addig lesz március 15-e, amíg lesz március 15-e addig lesz magyar.”- mondta, majd azt elemezte miért szeretjük ezt az ünnepet. Van honnan példát merítenünk és azt meg is kellene tegyük, hiszen magunkon kívül csak a jó Istenre számíthatunk, mondta zárszavában az ünnepi szónok.

Őt követően Biharkeresztes alpolgármestere mondta el ünnepi gondolatait. Köszönetet mondott a meghívásért, melynek, mint mondta, nagy örömmel tettek eleget. Örömét fejezte ki, amiért az ünneplők között nagyon sok fiatalt lát. Beszédét versidézetekkel színesítette. „Március 15-e határkő a magyar nemzet tudatában. Minden egyes magyar ember felelős a magyarért és a Nemzet iránt. Emlékeznünk kell szabadságharcra és közös céljainkra, melyekben a közös értékek rejlenek. Jövőnket értékeinkre kell alapoznunk.” – mondta, majd zárszavában azt hangsúlyozta, hogy meg kell értetnünk gyermekeinkkel a forradalom eszméit Micskén és Biharkeresztesen egyaránt. Az önkormányzat nevében Kosztandi Mihály, aki Gavallér Lajos tiszteletessel az esemény főszervezője, mondott köszöntő beszédet. Gondolatait ő is irodalmunk nagyjaitól vett idézetekkel tette színesebbé. „Vigyázzunk, ne hagyjuk, hogy megadott jogainkat visszavegyék tőlünk.”- figyelmeztetett zárszavában az önkormányzati képviselő. Az ünnepi beszédek után könyvbemutató tartottak. Erről az eseményről külön számolunk be.

A bemutató után előbb az elemi, majd az általános iskolások mutatták be jól szerkesztett verses-zenés ünnepi műsorukat. Felkészítőik Gavallér Lajos és Kosztandi Mihály voltak. Nagy sikert arattak és nagy tapsot kaptak a közönségtől, akik idén is teljesen megtöltötték a termet. A fiatalok után a micskei Borvirág férfikórus énekelt az alkalomhoz illő dalokat, majd a biharkeresztesi vendégek kápráztatták el műsorukkal az ünneplő közönséget. A művelődési házból az Emlékparkba mentek, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd testületileg a temetőbe vonultak, ahol a hagyománynak megfelelően megkoszorúzták Baranyi Miklós honvédfőhadnagy síremlékét, az iskola vezetői pedig névadójuk, Miskolczi Károly, kriptájánál helyezték el koszorújukat.

Szőke Ferenc