Megemlékezések Kiskereki község falvaiban

Megemlékezések Kiskereki község falvaiban
Bihar megye – Kiskereki községben már az elmúlt hét végén megkezdődtek az 1848-1849-es forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések. A sort Asszonyvásárán nyitották.

 

 

A három település alkotta Kiskereki községben az elmúlt vasárnap, március 11-én tartották az első ünnepséget az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, mégpedig a község legkisebb falvában, Asszonyvásárán. A református templomban Székely István helyi lelkész hirdetett igét, majd a községi I.-VIII. osztályos iskola diákjai az alkalomhoz illő verses-zenés műsorban mutatták be a forradalom eseményeit, produkciójukat a kiskereki kórus előadása egészítette ki. A műsort követően Gavrucza Tibor ny.lelkész, a Megyei Tanács kulturális szakbizottsága elnökének beszédét hallgathatták meg a megjelentek.

 

Kereki, Keserű

 

Március 14-én, szerdán a községközpont Kiskerekiben folytatódott az ünnepségsorozat, ugyancsak a református templomban. Petrucz János helyi tiszteletes igehirdetését követően Nyíri Sándor polgármester mondott beszédet, az elöljáró szavait az iskolások megemlékező műsora követte, újfent a kiskereki kórus közreműködésével. Gavrucza Tibor ny.lelkész, megyei tanácsos beszédét a kiskerekeiek is meghallgathatták, az ünnepséget a település központjában tartott fáklyás felvonulás zárta. A község harmadik falvában, Érkeserűben a csütörtök délelőtti istentiszteleten tartottak megemlékezést, ahol Gavrucza Tibor volt az igehirdető. A prédikációt helyi iskolások műsora, és az egyházközség kórusának előadása követte, majd megkoszorúzták a világháborúk helyi áldozatainak a templom falán lévő emléktábláját.

Rencz Csaba