Megemlékezés magyarországi vendégekkel Szalacson

Megemlékezés magyarországi vendégekkel Szalacson
Bihar megye – A helyi pártok és civil szervezetek, a római katolikus és református egyházközségek vezetői, és a község előjáróinak döntése szerint a március 15. utáni vasárnap tartottak megemlékezést Szalacson.

 

 

A római katolikus és református egyházak külön-külön ünnepi istentiszteletet tartottak, majd ennek végeztével a római katolikusok átvonultak a református templomba, ahol az ökumené jegyében tovább folyt a megemlékezés. A református templomban a szalacsiakon kívül a magyarországi Varbóról érkezett vendégek is ott voltak. Szabó Zsolt helyi lelkész köszöntője után Gere Gábor varbói tiszteletes hirdetett igét, közös érdekeinkre és az összefogásra hívta fel a figyelmet. Az igehirdetés végeztével megérkeztek a római katolikusok élükön Duma Ferenc tb. kanonok-plebánossal. Az anyaországiak műsorában Dienes Pálné előadta az Emlékezés című verset, majd Ladányi Anna varbói tanuló elszavalta a Nemzeti dalt.

 

Érmellék és Varbó kapcsolata

 

Ezt követte egy nagyobb lélegzetű előadás, Ladányi Gyula miskolci tanár-kutató bemutatta az Érmellék, illetve Varbó és környéke híres, a 48-as szabadságharcban – és után is – jelentős szerepet játszott testvérpárok életútját. Összekapcsolta az albisi Irinyi János és József illetve a miskolci Egressy Gábor és Béni ( Benjámin) sorsát, szerepüket a tudományban és a művészetben. Benke Judit hitoktató vezetésével a gyerekek műsora, majd két énekkel a református nőszövetség kórusa következett, Szász Erzsébet kántornő vezényletével. Szabó Zsolt lelkész üdvözölte a megjelent cserkészeket is, majd a templomkertben található kopjafa koszorúzására került sor. Ezt követően a központbeli park emlékművénél folytatódott az ünnepi műsor. Porsztner Sarolta polgármesterasszony ünnepi beszéde után Csütörtöki Tamara és Kléh Zsófia szavalt, az alkalomhoz illő egyházi énekekkel szolgált a református nőszövetség kórusa, majd az Örökzöld asszonykórus.

 

Koszorúzás

 

Következett a koszorúzás, amikor népviseletbe öltözött diákok vitték a megemlékezés koszorúit, mögöttük a különböző szervezetek, intézmények képviselői mentek: a megyei RMDSZ nevében Nyakó József, a helyi RMDSZ nevében Porsztner Sarolta, a Balaskó Nándor Iskola nevében Rácz Barna és Bokor István, a református gyülekezet nevében Szabó Zsolt lelkész és Nagy János gondnok, a római katolikusok nevében Duma Ferenc, az MPP nevében Kriszte Tamás és fia, az EMNP nevében Pázmán Imre és Bereczki Zsigmond, a szalacsi cserkészek nevében Horváth Béla. A koszorúzás után az anyaországi vendégeket és a meghívottakat szeretetvendégségre várta a nőszövetség az óvoda udvarán található székházban.

Bokor István

Címkék: ,