Megelőznék az erdőlopásokat

Megelőznék az erdőlopásokat
Nagyvárad – Az Erdőfelügyelet folytatja azon kampányát, mely során arra figyelmezteti az erdőtulajdonosokat: kössenek szerződéseket az illetékesekkel. Az illegális fakitermelés kiküszöbölése a cél.

Timár Miklós, a nagyváradi székhelyű Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség (ITRSV) főfelügyelő-helyettese az erdon.ro-nak azt nyilatkozta: az Erdőfelügyelet számára az idei év egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az erre jogosult erdőgazdaságok közreműködésével a Bihar megyei erdők (208.730 hektár) őrzését, valamint az erdőkben végzett munkálatok szakmai irányítását. Ennek érdekében az erdőfelügyelők 2011-ben is folytatják azoknak az erdőtulajdonosoknak a felkeresését, akiknek nincs az erre vonatkozó törvényben (2008/46. számú) előírt őrzési és/vagy szolgáltatási szerződésük az erre illetékes erdőgazdálkodásokkal. Az első reprivatizációs törvény (1991/18) alapján visszaszolgáltatott erdők ugyanis rendkivül felaprózódtak, és jórészükben nem az üzemtervi előírásoknak megfelelően folytatják vagy sem az erdőgazdálkodást. Ugyanakkor az erdők jelenlegi tulajdonosainak a megtalálása számos akadályba ütközik, mivel az elmúlt húsz év alatt adás-vétel vagy örökösödés által sokszor megváltozott a tulajdonos, esetenként lakhelyváltoztatás miatt elérhetetlen.

A gazdákat büntetik

Örökösödés esetén még tovább osztodott a terület, és hagyatéki eljárás hiányában nincs az erdővel kapcsolatos kérdésekben döntésre, szerződéskötésre jogosult személy, pedig ennek hiánya 500-1000 lejjel büntetendő. A magánerdőkkel kapcsolatos teendőket az Erdőfelügyelet az idén is különböző, a Prefektúrával és a helyi önkormányzatokkal közösen szervezett lakossági fórumokon ismerteti. A közeljövőben ilyen rendezvényeket terveznek Papfalván, Alsólugason, valamint Érmihályfalván. Fontos tudnivaló, hogy az erdészetekkel (a Romsilvával vagy magángazdaságokkal) kötendő szerződés aláírása előtt a tulajdonhatárokat fel kell újítani. A megállapodást az erdészeteknek kell 30 napon regisztráltatniuk az Erdőfelügyeletnél, viszont a szerződés hiánya miatt a gazdákat büntetik. A felügyelőség megyei szinten érvényes őrzési, szolgáltatási szerződések hiányában különben mintegy 1500 lej összértékű bírságot szabott ki.

Ciucur Losonczi Antonius