Mégegyszer az autóbejegyeztetési illetékről

Bihar megye – A gépkocsik nagy felhábozodást kiváltó és még az EU által is kifogásolt első bejegyeztetési illetékét a 2008/50-es kormányrendelettel átkeresztelték környezetszennyezési illetékké.

A Kormányrendelet e hónap elsejétől lépett hatályba és azóta visszaigényelhetik a különbözetet azok, akik még a régi törvény szrint estleg többet fizettek. A valós helyzet viszont az, hogy egy új gépkocsi estén a könyezetszennyezési illeték nagyobb, mint a július elseje előtt fizetett első bejegyeztetési illeték, ezért nincs mit visszakérni. A régi kocsik esetélben viszont fordított a helyzet.

Arra is figyelni kell, hogy ha valaki régi kocsit vásárol szerezze meg a kocsi első bejegyeztetési igazolványát is, mert különben egy hónaposnak számítják és ez alapján számolják ki az adóhivatalban az illetéket, míg egy 10-15 éves kocsira 26 százalékkal kevesebbet kell fizetni. Az EURO 3-as 4-es kocsik törzskönyvébe is ajánlatos beiratni a Román Autójegyzéknél a széndioxidkibocsátást. Annélkül is ki lehet fizetni az ileltéket, de többe kerül. Ha valaki különbözetet kér vissza, akkor fel kell mutatnia a kocsi törzskönyvét, a forgalombairatási igazolványt, a nyugtát, amivel a kifizette az első beiratási illetket, ha megvan. Ha nincs meg, amint ez gyakran megtörténik, akkor kikeresi az adóhivtal a kincstár nyilvántartásából. Kérik még az első forgalombairatási igazolványt a széndioxidkibocsátási bizonylattal. A különbözetet 45 napon belül megkapja a kérvényező, ha nincs adóhátraléka. Ha van oda utalják át a pénzt. A 45 napos határidő akkor is kitolódhat, ha valamilyen fontos irat hiányzik a dossziéből és azt pótolni kell.

A forgaslomból kivont, vagy külföldre eladott kocsik után is kérni lehet az illetékkülönbözetet, ami megegyezik azzal az összeggel, amit az illetőnek akkor kellene fizetnie, ha a forgalomból való kivonás idején jegyeztetné be Romániában a kocsit.

Megyénkben az új kormányrendelet hatálybalépte, vagyis július elseje óta 2685 kérvény értkezett a Közpénzek Felügyelőségére környezetvédelmi illeték ügyben, ebből 1599 Nagyváradról, a többi vidékről. A környezetvédelmi illeték kiszámítását 1363-an, a különbözet visszafizetését 1322-en kérték. Az utóbbiak közzül 1179 magánszemély volt, csak 155 volt cég. Ezideig 1335 kérvényező ügyében született döntés, de pénzt még nem fizettek ki senkinek. Van 825 olyan visszigénylési kérelem, melyhez nem csatoltak minden szükséges iratot, tudtuk meg a Közpénzek Felügyelőségén megtartott sajtótájékoztatón.