Megegyeztek a templomhaszálatban

Bihar megye – A belényesvalányi ortodox és görög-katolikus lelkész aláírt egy protokollumot arról, hogy milyen program szerint használják azt a templomopt, melyért már régóta tartott a két felekezt hívei között a háborúság.

A két lekész nem csak az istentiszteletek idejéről, hanem a templofenntartási költségekről is megegyezett. Ioan Santa görög-katolikus lelkész és Dorin Buda ortodox lekész a Belényesújlaki Polgármesteri Hivatalban találkoztak több magas rangú egyházi vezető és Liviu Popa rendőrfőkapitány társaságában. A protokollum szerint szerdán felváltva mindkét felekezet tart istentiszteletet. Vasárnap és ünnepnapokon a görög-katolikus istentiszteleteket 8.30 órától tartják az ortodox istentiszteleteket pedig 10.40 órától. Nagyhéten a görög-katolikusok 17 órától az ortodoxok pedig 19 órától tarthatnak istentiszteletet, a feltámadási vigilliát pedig az ortodoxok 24 órakkor, a gorog-katolikusok pedigreggel 5 órakkor tartják. A bevételét és kultikus tárgyait mindegyik parókia maga kezeli, de templomfenntartási költségek egyenlően oszlanak meg, mindaddig míg építenek egy új ortodox templomot.