Megbeszélés-sorozat a polgármesterekkel

Megbeszélés-sorozat a polgármesterekkel

Hargita megye – Az infrastruktúra további
fejlesztésének
lehetőségeiről, a
költségvetési
megszorítások hatásairól, a
megyei programokról, valamint a nyelvi jogok
tiszteletben tartásáról esett
szó többek között azon a
konzultációsorozaton, amelyen a megyei
önkormányzat elnöke a Hargita megyei
polgármesterekkel folytatott ez elmúlt
időszakban.


A csíki, gyergyói és
udvarhelyszéki RMDSZ-es polgármesterekkel
folytatott megbeszélések mellett
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke találkozott
a Magyar Polgári Párt (MPP), valamint a
román pártok színeiben
mandátumot szerzett polgármesterekkel is.


A megyei önkormányzat elnöke
kezdeményezésére
létrejött találkozók
mindegyikén felvetődött az
infrastruktúra fejlesztését
célzó beruházások
folytatásának
szükségessége.


– A Boc-kormány által meghirdetett
takarékossági intézkedések,
no meg az RMDSZ ellenzékbe szorulása
következtében kevesebb pénzre lehet
számítani
kormány-forrásokból, mint az
elmúlt időszakban – hívta fel
beszélgetőpartnerei figyelmét
Borboly Csaba. A megyei elöljáró
felkérte azon települések
polgármestereit, amelyek még nem
utalták vissza a kormánynak az el nem
költött pénzeket, keressék meg
a főjegyzőt. Mint mondta, míg nem
fogadja el a parlament a
költségvetést, addig a
települési önkormányzatok ne
igényeljenek pénzt a
tartalékalapokból.


Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a
különböző
pályázatokat az eddigieknél
gondosabban és körültekintőbben
kell elkészíteni, nem adva okot arra,
hogy formai hibák miatt utasítsák
el őket.


Szóba került az is, hogy idén dologi
kiadásokra 15%-kal kevesebbet költhet a
települési önkormányzatok, mint
tavaly, és 50%-kal lesz kevesebb pénz jut
különböző
szolgáltatások, javak
vásárlására.


Oda kell figyelni, hogy mire megy el a
pénz, ne forduljon elő az a helyzet, hogy
második félévre kiürül a
kassza
– figyelmeztetett Borboly Csaba.


A megyei utakkal kapcsolatban elhangzott, hogy a megyei
önkormányzat évi 20 km út
építésére rendelkezik
forrásokkal. E munkálatok
beütemezésének
elkészítése
érdekében a megyei
önkormányzat kérdőíveket
küldött ki a települési
önkormányzatoknak, annak
érdekében, hogy az
útjavítások ne essenek egybe olyan
munkálatokkal, amelyek az útburkolat
feltörését feltételezik.


A régiónként
tanácskozásokon
körvonalazódtak az egyes
tájegységekre jellemző gondok is.
Míg Csíkban a
víz- és csatornahálózat
építése valamint a
gázbevezetések folytatása a
prioritás, Udvarhelyszéken az utak
igényelnek nagyobb odafigyelést,
Gyergyóban pedig – e
két fejlesztés
szükségessége mellett – gondok
okoz némely településen a
különböző
pályázatokhoz szükséges
önrész előteremtése.


Valamennyi régió közös gondja a
hulladékgazdálkodás, s majd
mindenhol felmerült az egyházi
személyzet bérezésének,
illetve a tanügyi alkalmazottaknak
járó juttatások
kérdése.


Megyeszerte folytatódik több, a megyei
önkormányzat által
kezdeményezett és finanszírozott
program, mint a
játszótér-építési
program.


Szó volt továbbá arról is,
hogy a rendőrség
épületét minden
településen magyar nyelvű felirattal
is megjelölik. Ha nehézségekben
ütközik a magyar felirat elhelyezése
az őrsök épületén, akkor
az épületek előtt helyezik el,
információs táblaként.


E találkozók újdonsága,
hogy az MPP színeiben
megválasztott polgármesterek első
ízben vettek részt közösen a
megyei önkormányzat vezetőjével
folytatott megbeszélésen. A
megbeszélés résztvevői
már az elején leszögezték,
hogy – félretéve a
politikai-ideológiai
különbözőségeket – a
közérdekű célokat
tartják szem előtt, ezentúl pedig
havi rendszerességgel találkoznak.


A megbeszéléseken megyei
önkormányzati képviselők,
valamint a törvényhozás tagjai is
részt vettek.