Megáldott jubiláns házaspárok

Megáldott jubiláns házaspárok
Január 13-án, vasárnap, Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén, a 11 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyés püspök a nagyváradi Székesegyházban megáldotta a jubiláns házaspárokat.

Vízkereszt utáni vasárnapon Urunk Megkeresztelkedésének ünnepével fejeződik be a karácsonyi ünnepkör, és ezen a napon Jézus Krisztusnak a Jordánban történt megkeresztelkedésére és a kánai menyegzőn végbevitt csodájára emlékezik a római katolikus egyház. Január 13-án a 11 órakor kezdődött szentmisén Böcskei László megyés püspök a nagyváradi Székesegyházban megáldotta azokat a házaspárokat, akik az elmúlt esztendőben kerek házassági évfordulót ünnepeltek.

Bevezetőjében a váradi egyházmegye főpásztora hangsúlyozta: ezen a napon azt ünneplik, hogy a jóságos Isten Krisztus követőinek nyitva tartja a megtérés és a megújulás lehetőségét, ami pedig annak idején a Jordán folyó partján elhangzott(„Ez az én szeretett fiam”), annak mély értelme van. Vonatkozik természetesenelsősorban Krisztusra, aki Isten fiaként jött közénk, hogy megnyissa a megújulás útját, de ugyanakkor ránk is, akik keressük a bensőséges kapcsolatot Istennel, melyre hívott és biztatott bennünket, amikor a keresztségben a gyermekeivé lettünk. Ez egy olyan méltóság, mely arra vonatkozó feladatot és küldetést ró ránk,hogy közvetítsük mások felé, hogy nem csak e világi élet van, hanem örökkévalóság is, és mi keresztényként hiszünk ebben, és ennek megvalósításán fáradozunk. Ugyanakkor ezen ünnep arra is jó alkalom, hogy keresztségünkre és meghívásunkra gondolva megköszönjük Istennek, és hálát mondjunk neki ezért a kegyelemért. Megbánjuk, amit esetleg elmulasztottunk, és újra elköteleződjünk az ő szolgálatában.

A kerek évfordulójukat ünneplő 35 házaspárnak az elmúlt rövidebb vagy hosszabb időszakban számtalan lehetőségük adódott arra, hogy együtt éljék át a meghívásukat, osztozzanak a küldetésük szépségeiben és nehézségeiben egyaránt.Egymás melletti kitartó hűségük példa kell legyen mások számára, hiszen a szeretet ereje mutatkozik meg általuk, miképpen az is, hogy mindnyájan ott vagyunk Isten szeretetében. Ők ennek köszönhetően a legkritikusabb helyzetekben is megtalálták a támpontot, a helyes irányt, ezért fontos, hogy velünk vannak, és közösségben is ünnepelhetjük őket- nyomatékosította Böcskei László megyés püspök.

Példaképek

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója arra tért ki, hogy általában amikor egy családban gyermek születik, a szülők óvó és féltő gondoskodással nevelik, óvják őt, követik nyomon a felcseperedését. Amikor óvodába vagy iskolába kell menjen, szorongó érzésekkel engedik el a kezét, arra gondolva, nehogy baja essen. Ahogy azonban telnek-múlnak az évek, akarva-akaratlanul eljön annak az ideje, hogy külső, negatív hatások érik, hiszen csak később alakul ki az a tudatos készség, hogy megvizsgálva, elemezve ezeket, hárítani tudjuk a káros befolyásoló tényezőket.Keresztségünk ünnepén beszélnünk kell arról, hogy minket, keresztényként is érnek különféle hatások, és felnőttként rajtunk múlik, hogy miként reagálunk ezekre, milyen elvek, értékrendszer mentén éljük le az életünket. A jubiláns házaspárok élő példái annak, hogy a fogadalmuk, az általuk választott értékrendszer nem vesztett erejéből, igenis vagy értelme a keresztény életformának, mely vonzó lehet a 21. században is- hangsúlyozta a tisztelendő.

A liturgikus zenét a Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara biztosította, dr.Kristófi János karnagy vezetésével.

Ciucur Losonczi Antonius