Megalakult a margittai dr. Pop Mircea Városi Kórház Vezető Tanácsa

Megalakult a margittai dr. Pop Mircea Városi Kórház Vezető Tanácsa
A napokban tartotta meg alakuló ülését a margittai kórház Vezető Tanácsa. Az ülést a menedzseri iroda tárgyalójában tartották meg, melyen meghívottként jelen volt a Közegészségügyi Igazgatóság igazgatója (DSP) dr. Marius Pârcioga is.

A Vezető tanácsnak öt tagja van: dr. Bitea Zoia, és ec. Monosi Maria, Nagyváradról, Árkosi Antal és Buzilă Sorin helyi tanácsosok, valamint a polgármester delegáltja dr. Sarca Ovidiu. Akadályoztatásuk esetére póttagokat is megneveztek. Rajtuk kívül meghívottként, de szavazati jog nélkül jelen voltak dr. Chiriiac Marius orvos – igazgató, Ştefănescu Gyöngyi a középkáderek képviselője, a szakszervezet részéről Lupui Daniela, valamint a pénzügyi igazgató Zsembinszki István. Bradács Alíz Ildikó a kórház menedzsere köszöntötte a tanács tagjait, a meghívott vendégeket és sajtó képviselői, majd felkérte a tanácsot, hogy tartsa meg alakuló ülését és válassza meg az első soros elnököt. Két javaslat hangzott el, mely után az első személyére egyhangú igennel bólintottak rá, így az első hat hónapban Buzilă Sorin látja el az elnöki teendőket. Felkérte a pénzügyi igazgatót, tartsa meg beszámolóját. Az igazgató tömören vázolta az intézmény gazdasági helyzetét. A beszámoló után kérdéseket tettek fel a tanács tagjai, majd arra kérték az igazgatót, hogy a következő találkozóra bocsájtsa rendelkezésükre a részletes, tételes beszámolót, hogy behatóbban tanulmányozhassák az aktuális állapotot. Az igazgató után a menedzser asszony kért szót és nagyvonalakban beszámolt az eddigi munkájáról és fontosabb jövőbeli terveiről. A tanács elégedett volt a beszámolóval és hangsúlyozta, hogy minden építő ötletet szívesen támogat.