Megalakult a Batizi András Kultúrális Egyesület

Megalakult a Batizi András Kultúrális Egyesület
Szatmár megye - Batizon április 18–én, pénteken került aláírásra a Batizi András Kultúrális Egyesület alapító okirata. batiz1 [pdf – 229KB] | batiz2 [pdf – 274KB] | batiz3 [pdf – 237KB] | batiz4 [pdf – 262KB] | batiz5 [pdf – 243KB]

Batizon április 18–én, pénteken került aláírásra a Batizi András Kultúrális Egyesület alapító okirata. Az egyesület Batizi Andrásról, a falu szülöttéről kapta a nevét, akinek emléktábla örzi nevét a református templomban. A névadó 1510 körül született, az egykori nagybányai, ma a szatmári egyházmegyéhez tartozó Batizon. Mint énekszerző hozzájárult ahhoz, hogy a protestáns eszmék tanai énekben terjedjenek az egyszerű, írást és olvasást nem ismerő nép között. Az általa énekben elmondott hitbéli alapigazságokat mindenki megérthette, és az énekeket megtanulva maga is a terjesztőjévé vált. Az ő szerzeménye — a Szatmári Egyházmegyében már használatos és a Magyar Református Énekeskönyvben is megtalálható — a 379. pünkösdi ének is.

Célok, elképzelések

Az frissen aláírt okiratban olvasható az, hogy milyen céllal hozták létre, melyek azok a célkitűzések, amelyet szem előtt kell tartani: a már lassan feledésbe merülő helyi hagyományok felkutatása illetve ápolása; irodalmi–, ifjúsági és sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása. Ezek mellett a tehetséges fiatalok felkarolását kiemelt feladatának tekinti az egyesület és azzal együtt, hogy nem szociális téren tevékenykedik az egyesület, a morális– és anyagi támogatás lehetőségét nem zárja ki tevékenységi palettájáról. „Egy működőképes egyesületet szeretnénk magunkénak tudni, ahová várjuk azokat a jelentkezőket, akik úgy gondolják, hogy munkájukkal segíteni szeretnék a fentebb felsorolt célok és elképzelések megvalósítását” — tudtuk meg Király Lajostól, a Batizi Református Egyházközség lelkipásztorától.

 

Karikás Enikő