Megalakulhat a magyar orvosi és gyógyszerészeti kar a MOGYE-n

Megalakulhat a magyar orvosi és gyógyszerészeti kar a MOGYE-n
Az RMDSZ kitartó és következetes politikai küzdelme nyomán, a keddi kormányülésen első olvasatban elfogadták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatát létrehozó kormányhatározat – jelentette be a kormányülést követően Kelemen Hunor szövetségi elnök.

 

A dokumentum gyakorlatilag a 966/2011-es kormányhatározat 2. számú melléklete 44-es pontjának a módosítása, amely a felsőoktatási szakterületek és szakok jegyzékét tartalmazza. A ma elfogadott kormányhatározat egyetlen pontja a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem számára engedélyezett belső struktúra megváltoztatására vonatkozik. Az új kar a következő szakokat tartalmazza: általános orvosi képzés magyar nyelven (200 hely), általános orvosi képzés angol nyelven (50 hely), nővérképző magyar nyelven (50 hely), gyógyszerész-képzés magyar nyelven (75 hely, a szak egyelőre ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, egy év alatt kell az akkreditációs feltételeket megteremtsék), szülésznő-képzés (25 hely, amely fele-fele arányban oszlik a magyar és a román kar között).

 

Kelemen Hunor szövetségi elnök kijelentette: „a Romániai Magyar Demokrata Szövetség minden lehetséges demokratikus és politikai eszközt felhasznált annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megalakulhasson a magyar kar, ezt szavatolja a ma, első olvasatban elfogadott kormányhatározat, amelyet 10 napos közvita követ.”

 

A magyar kar kormányhatározattal való létrehozására azért volt szükség, mert a MOGYE szenátusa a bukaresti oktatási minisztérium többszöri felszólítása ellenére sem volt hajlandó olyan alapszabályt megszavazni, amely utat nyitott volna a magyar nyelvű orvosképzés intézményen belüli szervezeti önállósulása előtt. A magyar tagozat megalakítását 2011 óta törvény írja elő, de ezt a tanintézmény vezetőségének román többsége – az egyetemi autonómiára hivatkozva – következetesen megtagadta. Az oktatási törvény 135. paragrafusa kimondja, a multikulturális intézményekben a kisebbségi oktatás számára tagozatokat/részlegeket kell kialakítani, amelyek az oktatás megszervezésében autonómiát élveznek. A törvény a kisebbségi tagozat oktatóira bízza, hogy belső működési szabályzatot hozzanak létre, amely a tagozaton belüli választásokra is kitér, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy ennek a szabályzatnak összhangban kell lennie az egyetem chartájával. A törvény 132. paragrafusa kimondja, alapesetben az egyetem szenátusának a határozata alapján hoz létre a kormány új egyetemi karokat. A törvénycikkely ötödik bekezdése azonban arra is kitér, hogy indokolt, rendkívüli esetben a kormány létesíthet új kart egy egyetemen belül.

 

Az RMDSZ elnöke a marosvásárhelyi tanintézmény magyar tagozatának megalakítása kapcsán felmerülő nacionalista felhangok kapcsán leszögezte: „az RMDSZ nem kért mást, csak a törvény betartását. Az az áldatlan állapot, amely ezzel az üggyel kapcsolatosan kialakult, kizárólag az egyetem vezetőségének köszönhető, hiszen ők voltak azok, akik nem voltak hajlandóak a törvényt alkalmazni. Hangsúlyozom, hogy a magyar kar megalakulása semmilyen módon nem károsítja a román nyelvű oktatást, és visszautasítok minden olyan vádat, amely erre vonatkozik. A felelőtlen politikai nyilatkozatok fölösleges etnikai feszültséget keltenek elsősorban Marosvásárhelyen, de az egész országban is. Éppen ezért felhívást intézek a politikai osztály felé, ne uszításra, feszültségkeltésre használják a magyar nyelvű oktatás ügyét” – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök.

 

Mint az ismert, a koalíciós pártok hétfői találkozása után egyeztek meg a felek abban, hogy a keddi kormányülésen elfogadják azt a kormányhatározatot, amely a magyar tagozat létrehozását biztosítja a vásárhelyi egyetemen. Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor és Markó Béla miniszterelnök-helyettes hétfőn délután találkoztak Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnökkel, hogy a kormányhatározat szövegéről, tartalmáról egyeztessenek.

 

A MOGYE ügye nemzetstratégiai fontossággal bír a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára, ez lévén a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem után a második legnagyobb állami magyar felsőoktatási intézmény Romániában, az önálló magyar kar megalakulása azonban nemcsak nemzeti, hanem szakmai szempontból is kiemelten fontos. Ez hosszabb időre biztosítaná a tervezhető fejlődést, és csak ez lehet hosszú távon a garanciája a magyar nyelven történő és megfelelő szakmai színvonalú erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzésnek, valamint az erdélyi magyar ajkú lakosság egészségügyi ellátásának is.