Még vannak tandíjmentes helyek

Még vannak tandíjmentes helyek
Szeptember 7-11 között lehet beiratkozni a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Filozófia és művészet a nyilvános térben elnevezésű mesteri képzésére.


A Filozófia és művészet a nyilvános térben elnevezésű mesteri képzésről Horváth Gizella a PKE prorektora, egyetemi docens beszélt lapunknak. „A Partiumi Keresztény Egyetemen 2008-ban kapta meg az akkreditációt, és akkor szerezte meg azt a jogot is, hogy mesteri képzéseket indítson. Ezt követetően, 2009-ben indítottuk a Filozófia és művészet a nyilvános térben elnevezésű interdiszciplináris mesteri képzést”- mondta a tanárnő, hangsúlyozva azt, hogy e szakon a művészettel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, főként a kortárs művészetre fókuszálva, illetve azt járva körbe, hogy a művészet hogyan jut el az emberekhez. Ezek a szempontok határozzák meg a mesteri tanmenetét is. „Van néhány kötelező alaptantárgy: az esztétikatörténet, a művészetfilozófia, a kortárs esztétikai elméletek. Ezek azok a tárgyak, amelyek filozófiailag alapozzák meg a képzést. Ezek mellett vannak olyan tantárgyak, amelyek kiegészítő kurzusként szerepelnek azok számára, akik más területekről érkeznek. Ilyen például a filozófiatörténet kurzus, ami kötelező mindazok számára, akik nem filozófiát végeztek. Ugyanakkor vannak olyan tantárgyak, amelyek követik a hallgatók lehetséges érdeklődését. Vannak ugyanis hallgatók, akik elsősorban a vizuális művészetek iránt érdeklődnek, van néhány tantárgyunk, ami a zenéről, színházról, irodalomról szól, és filmesztétikát is tanítunk, tehát az opcionális tantárgyakat úgy próbáltuk összeválogatni, hogy valamilyen szakosodás is lehetővé váljon a hallgatók számára”.

Hobbimesteri

„Ez a képzés egy picit hobbimesteri, mert olyan jelentkezőkre van szabva, akik nem elsősorban azért jönnek ide, mert egy mesteri diplomát akarnak szerezni, hanem azért, mert érdekli őket a művészet, ezen belül is s kortárs művészet” – jellemezte a szakot Horváth Gizella, így folytatva a szak leírását: „ Ennek a képzésnek egyik legnagyobb vonzereje az a közeg, amelybe bekerül valaki, és eltölt benne két évet, mert ez egy nagyon motiváló közeg. Mivel kicsi csoportokkal dolgozunk, ez lehetővé teszi azt, hogy a tanárok közvetlenebbül dolgozzanak a hallgatókkal. A képzés végeztével általában nagyon jó mesteri dolgozatok születnek, sőt már könyvet is kiadtunk közösen a hallgatókkal”. Horváth Gizella kiemelte azt is, hogy a diákok nagyon változatos területekről érkeznek: „vannak köztük frissen végzettek, de van elég sok hallgatónk, aki már régóta dolgozik valahol, de úgy érzi, hogy még szeretne fejlődni ezen a területen. És éppen amiatt, mert sok olyan hallgatónk van, aki dolgozik, ezért a képzést – bár nappali tagozatról van szó – pénteken déltől szombaton estig tartjuk. A heti képzés időtartama nagyjából tizennégy óra”.

Hasznos tudnivalók

A Filozófia és művészet a nyilvános térben mesteri képzésre bármilyen alapszakot végzett hallgató felvételizhet. A jelentkezők az alapképzésben szerzett jegyek alapján, valamint a motivációs levél mentén lefolytatott interjú után nyerhetnek felvételt erre a képzésre. A nyári felvételi időszak már lezárult, azonban még maradt a szakon négy ingyenes, és több tandíjas hely, és ezekre második felvételi időszakot hirdet az egyetem. A beiratkozási időszak szeptember 7-11 között lesz, a felvételi interjú szeptember 12-én fog lezajlani. Egyéb hasznos információkat az egyetem honlapjáról szerezhetnek az érdeklődők.

Pap István