Még vannak helyek magyar tagozaton

Még vannak helyek magyar tagozaton
Több mint háromezer Bihar megyei diák iratkozott be a múlt héten a megye valamelyik líceumába. Magyar tagozaton valamivel több mint ötszáz líceumi kilencedik osztályos hely lesz a következő tanévben, ezeknek a helyeknek a zömét be is töltötték.


A tanügyminisztérium pénteken tette közzé a számítógépes helyelosztás eredményeit. Bihar megyében több mint háromezer diákot soroltak be valamely elméleti vagy technológiai líceumba. A diákok ezen a héten legkésőbb július 18-án, csütörtökön be kell nyújtsák irataikat abba az iskolába, ahova felvételt nyertek, különben elveszítik a helyüket, hívta fel a figyelmet Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes. A szakember elmondta, hogy Bihar megyében tavaly több mint ezeregyszázan kezdték el magyar tagozaton a nyolcadik osztályt, közülük mintegy kilencszázötvenen el is végezték a tanévet. Közülük körülbelül nyolcvanan pótvizsgáznak, és mintegy ötven tanuló évet fog ismételni. Kéry Hajnal leszögezte: „minden diáknak lesz hely magyar tagozatos kilencedik osztályban, mert a beiskolázási tervünk arra az ezeregyszáz diákra készült, aki elkezdte a nyolcadikat”. Hangsúlyozta azt is, hogy most az elméleti líceumi helyeket osztották szét, korábban már lezajlottak a felvételik a szakiskolák és a vokacionális iskolák – teológia, művészet, pedagógia – kilencedik osztályaiba. Mindegyik iskolatípusban maradtak még szabad helyek, tette hozzá Kéry Hajnal.

A tanügyminisztérium által az admitere.edu.ro honlapon közzétett adatok szerint Bihar megyében az elméleti és technológiai líceumokban 504 magyar tagozatos hely van kilencedik osztályban, ezek zömét már be is töltötték első körben. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban hét, a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum elméleti és technológiai osztályaiban húsz betöltetlen hely van. Az Érmihályfalvi 1. Számú Technológiai Líceumban magyar tagozaton 16 szabad hely van, míg a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban 38 hely maradt betöltetlenül magyar tagozaton az első forduló után. A Margittai Horváth János Elméleti Líceumban tizenhárom, a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban három szabad hely van még.

Ügymenet

A főtanfelügyelő-helyettes arról tájékoztatott, hogy a pedagógiai, a művészeti és a teológiai osztályokba előre kellett jelentkezni és próbavizsgán kellett részt venni. Azok a diákok kerülhettek be ezekbe az osztályokba, akik átmentek a próbavizsgán, illetve ha a négy általános iskolai év átlagából és a próbavizsga eredményéből kiszámolt átlag elegendő volt a bejutáshoz. A szakiskolákba szintén előre kellett jelentkezni. Az ide beiratkozó diákoknak nem kötelező részt venniük a nyolcadik végi képességfelmérő vizsgán, az egyetlen feltétel az, hogy elvégezzék a nyolcadik osztályt, illetve a szakiskolák próbavizsgát szerveznek abban az esetben, ha túljelentkezés van valamelyik szakon. Az elméleti és a technológiai líceumba való jelentkezés előfeltétele volt a képességvizsgán való részvétel. Ezeket a tanulókat a négy éves általános iskolai átlagából és a képességfelmérő vizsga eredményéből vont átlag alapján rangsorolta a számítógépes rendszer. A tanulók maguk jelölték be azokat az osztályokat, ahova be szerettek volna jutni, és az informatikai rendszer állapította meg azt, hogy az átlagjuk alapján melyik osztályba kerültek be. Kéry Hajnal leszögezte, hogy ebben a fordulóban minden beiratkozónak jutott hely, aki elég opciót jelölt be. Az azonban előfordulhatott, hogy kevés opciót jelöltek be, és a tanulmányi átlaguk nem volt elegendő ahhoz, hogy a bejelölt osztályok valamelyikébe bejussanak.

Továbbá, azokat nem rangsorolta a rendszer, akik valamilyen oknál fogva nem vettek részt a helyosztón. A bukók eleve nem is jelentkezhettek, ők július 25-ig pótvizsgáznak.

Kéry Hajnal hozzátette, hogy ennek a hétnek a közepétől elkezdődik a beiratkozás második fordulója: először a próbavizsgák zajlanak le a vokacionális osztályok még megmaradt helyeire.

Pap István