Még mindig ügy a sportpályaügy

Még mindig ügy a sportpályaügy
Nagyvárad – A nagyváradi Szentháromság parókia tanácsának tagjai nyílt levelet intéztek a nagyváradi helyi tanácshoz és Mihai Groza polgármesterhez, melyben önkényesnek ítélik a Lorántffy sportpályára vonatkozó határozatot.

A polgármesterhez és a helyi tanácshoz intézett nyílt levelükben a nagyváradi Szentháromság ortodox parókia tanácsának tagjai elégedetlenségüket fejezik ki amiatt, hogy a szóban forgó, 62. számú határozat a parohiális tanács jegyzőkönyvére utal, mely alapján a tanács döntését meghozta, holott az a dokumentum a Szentháromság Parókia és a Nagyváradi Ortodox Püspökség közötti belső levelezés egyik elemét képezte. Hozzáteszik, hogy az említett dokumentumban áldást kérnek azok után, hogy püspökük felkérte őket arra, hogy mondjanak le a terület használati jogáról, márpedig az áldáskérés nem jelenti azt, hogy a parókia lemondott a területről. Továbbá a parókia nem fejezte ki sem nyílvánosan sem írásban a helyi tanáccsal folytatott levelezésben azt a szándékát, hogy lemond a terület használati jogáról. Mindezek tükrében a levél megfogalmazói a 62. számú határozatot egyoldalúnak és önkényesnek tekintik.

Nem mondtak le

Továbbá kifogást emelnek a 2004 május 21-iki haszonbérleti szerződés ellen, mely kötelezte volna a parókiát arra, hogy a Szentháromság ortodox templom közvetlen közelébe egy másik templomot építsen, és amely szerződésre a helyi tanács hivatkozik, amikor a haszonbérleti jogot megvonta a parókiától. A levélírók jelzik, hogy nem lehetett 2004 május 21-én haszonbérleti szerződést kötni, amikor a helyi tanács 2004 május 27-iki dátummal adta a parókia hatáskörébe a területet. Mindezeket figyelembe véve a parókia nem írta alá az átadási-átvételi jegyzőkönyvet. Végezetül a parókia tanácsának tagjai visszautasítják azt a feltételezést, hogy pénzért mondtak volna le a pályáról. A tanácstagok a 62. számú helyi tanácsi határozat visszavonását kérik, ellenkező esetben a közigazgatási bíróságon támadják meg azt.

Lemondtak

Kolozsi Árpád ügyvédet, a Királyjágómelléki Református Egyházkerület (KREK) jogi képviselőjét Bukarestben értük el telefonon, aki a Tőkés László és munkatársai ellen indított büntetőper április 14-re kitűzött első tárgyalásán jelent meg. Az ügyvéd bejelentette, hogy a tárgyalást június 23-ra elnapolták, mert az ortodoxok ügyvédje nem jelent meg. “Ez lett volna az első tárgyalás, így a jogi képviselőnek kötelessége lett vona megjelenni” – mondta Kolozsi. A Szentháromság ortodox parókia nyílt levelével kapcsolatban elmondta, hogy ez már jogi zsarolásnak tűnik, hiszen mint mondta, a sportpályáról a parókia vezetőtanácsa lemondott, így a használati jog visszaszállt a helyi önkormányzatra. Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz a sportpályával, ha a parókia a közigazgatási bíróságon támadja meg a helyi tanácsi határozatot, Kolozsi Árpád elmondta, hogy a jelenlegi jogi helyzet marad érvényben mindaddig, amíg a közigazgatási bíróság nem vonja vissza a 62. számú helyi tanácsi határozatot.