Meg lehet szokni a bűnt…

Meg lehet szokni a bűnt…
Nagyvárad- Egy régi hagyományt újjáélesztve február 10-12. között lelkigyakorlatra várnak mindenkit a Szent László plébániatemplomba. Vasárnap Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök elmélkedett.

 

A török uralom alóli felszabadulást követően az 1693-ban újraalakított váradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart. Amikor Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új székesegyházat, a mostani Szent László templomot, a fogadalom teljesítésének helyéül ezt a templomot választotta, és az utolsó néhány évet kivéve, azóta rendszeresen betartották ezt. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a várad-újvárosi plébánia az idén, a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Évében, ezt a hagyományt- a hit és a keresztény közösségek megerősödését szolgálva- újjáélesztette. Ennek megfelelően az elmúlt vasárnap délután négy órától a vincés- és a ferences nővérek, illetve a Szent Pál közösség és a Mária Légió tagjainak szervezésében szentségimádást tartottak.

Az öt órakor kezdődött szentmisén Pék Sándor esperes, várad-újvárosi plébános köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: több mint 300 évvel ezelőtt megfordult a történelem kereke és a váradi emberek felnéztek az égre, köszönetet mondva Istennek. Azóta még sokat fordult a történelem kereke, de az engesztelés és a hálaadás megmaradt, és a mostani triduum is megadja azt a kegyelmet, hogy tekintetünket ismét az égre szegezzük.

A Sátán konferenciája

Bevezetőjében Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök azt emelte ki: hajdanán ebben az időszakban 72 órás szentségimádást tartottak a templomokban, hogy így engeszteljenek a farsangi bűnökért, napjainkban viszont sajnos amint az ünnepnek vége, az emberek rohannak mulatni, és az Istenre figyelésnek vége van.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában a ny. főpásztor arra figyelmeztette az egybegyűlteket, hogy a bűnt hamar meg lehet szokni, de nincs elveszve semmi, mert ha megvalljuk bűneinket, akkor a jó és igazságos Isten megbocsát nekünk, és megszabadít minket az igazságtalanságoktól. Úgy fogalmazott: a 21. században észre se vesszük, hogy a körülöttünk levő világ csábításai mennyire a bűnbe visznek bennünket, mert a Sátán konferenciát tartott, melyen a meghívott ördögöknek felsorolta, hogy mi mindennel lehet az embereket elszakítani Krisztustól. Ilyen például a megfeszített munkatempó, a családokon belüli egymásra való oda nem figyelés, az esti rendszeres ima helyett a számítógép és a tévé választása, a vásárlásokra csábító ingyenes hírleveleknek való bedőlés, annak az elfogadása, hogy csak a külső számít, mígnem a technikai vívmányoknak „köszönhetően” egyszer csak eljutunk addig a pontig, hogy a húsvét és a karácsony csupán a nyuszit és a télapót jelképezi számunkra, mindig találunk kifogást arra, hogy miért nem járunk templomba, és a Sátán abszolút mindenbe beleszól az életünkbe. „Bóvlikat mindig lehet találni, ne hagyjuk, hogy ezek keresése határozza meg a mindennapjainkat, ehelyett inkább arra törekedjünk, hogy első lépésként komoly bűnbánatot tartva, megtérésünket és az új életbe való lépésünket Krisztussal kezdjük.”-tanácsolta a főpap.

Ciucur Losonczi Antonius