„Meg kell élnünk mindazt, amit tanítunk”

„Meg kell élnünk mindazt, amit tanítunk”
Egyházi kötődésű óvodák képviselői gyűltek össze a Csillagocska Családnap kereetében zajló pénteki találkozón. Dénes István Lukács esperes, generális direktor mondott köszöntőt, majd bemutatkozás következett.

Péntek délután a Királyhágómelléki Református Egyházkerületen belül működő óvodák képviselői találkoztak. Mint megtudtuk, a nagyváradi óvodák mellett mezőtelki, zilahi, szatmárnémeti óvodák is képviseltették magukat, s többek között a váradi evangélikus óvodából is eljöttek pedagógusok a találkozóra.

Kecskés Edit, a nagyváradi Csillagocska óvoda vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Dénes István Lukács emlékezett vissza arra az időszakra, amikor még nem létezhettek felekezeti iskolák. Most viszont más a helyzet, s hamarosan bölcsődétől az egyetemig lefedhetik az oktatást és a gyermeknevelést.

Hitből

Örömre ad okot, mondta el, hogy vannak, akik komolyan gondolják, hogy a hitre nevelés már gyermekkorban kezdődik, de magának a nevelésnek is keresztény hitből kell fakadnia. A bibliai Apollós meg volt tanítva az Úrnak útjára, mondja az ige, s tudta „öntözni” azt, amit Pál apostol vetett. Közösségépítő, közösségi ember volt, aki képes volt olyan embereket nevelni, akik megállják a helyüket az életben, tudják mi a közösség, a társadalom – tudják, hogy valami más is van, nemcsak az „én”. Ugyanilyen fontos a környezettudatos nevelés is, s már óvodáskorban meg lehet tanítani a gyerekeket arra, mit jelent kereszténynek lenni, hitben járni. Persze ahhoz, hogy az oktatás eredményes legyen, nekünk magunknak is meg kell élnünk mindazt, amit tanítunk. Személyes életünkkel, bizonyságtételünkkel, beszédünkkel, cselekedeteinkkel tesszük hitelessé azt, amit tanítunk, s ez nem kis feladat. Járatos lenni a hitben egy kicsit olyan, mintha egy mécses világítana előttünk, hogy tudjuk, merre lépjünk, s hogy jó irányba lépünk-e. S ha mi magunk járatosak vagyunk a hitben, akkor a gyermekeket is tudjuk tartásra, s a családhoz, a másik emberhez, a környezethez fűződő helyes viszonyra nevelni.

Értékek

S hogy mindennek érdekében a pedagógus mit tehet? Például eljöhet ide, részesülhet a közösség, az együttlét áldásaiban; fonntos, hogy önmagát is képezze, nemcsak szakmai szempontból, hanem abban is, ami a lélekről szól. Mindennapjaihoz hozzátartozik az imádság, az Istenre való figyelés, az Istentől kapott lélek ajándéka. S az Istentől kapott feladatot úgy végzi, hogy Isten szent Lelkéből merít erőt – mondta el az esperes, majd azt kívánta az egybegyűlteknek, Isten szent igéje mutasson nekik útmutatást ebben.

Szűcs Éva, az egyházkerület tanügyi előadótanácsosa a református óvodák értékeit emelte ki, mint mondta, hiszi, hogy az emberek egyre inkább keresni fogják azokat az értékeket, melyeket a felekezeti óvodák tudnak átadni.

A későbbiekben a jelenlévő pedagógusok mutatkoztak be, bemutatva egyúttal a tanintézményt is, melyet képviselnek.

Neumann Andrea