Még él Ady szelleme Csucsán

Még él Ady szelleme Csucsán
Bihar megye - Nemrég debreceni vendégeket kísértem el Csucsára, a hajdani Boncza-kastélyhoz. A vasút mellett állva azon is eltöprengtünk, vajon melyik sziklába szeretett volna Szini-Sebő Zoltán szobrász egy húsz méter magas Ady- mellszobrot faragni?

Révről indulva, a festői Királyhágón átkelve hamar Csucsára érkezünk a csoporttal. Szomorú szívvel nézem a református templomot, ahol néhány évvel ezelőtt egy őszi vasárnap délutánján az Erdélyi és a Királyhágó melléki Egyházkerület közös istentiszteletén vettem részt. Akkor még élt egy magyar református család a faluban, a gondnok és a felesége, akik konok hűséggel ápolták egyik utolsó magyar emlékhelyünket a településen. Most a templom egyik út felőli ablaküvegén levő almanagyságú lyukat látva, arra következtetek, hogy az utolsó óvó, magyar református kéz is kihalt a faluban. A hajdani Boncza-kastély (ma Goga- Emlékmúzeum) a község keleti végén, a domboldali szép parkban van. Több meghiúsult házassági terv után Ady 1914 áprilisában meglátogatja Csucsán a kastély fiatal úrnőjét Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleztek. A 37 éves Ady júniusban feleségül kéri apjától a húsz éves Csinszkát. Boncza Miklós megtagadja apai beleegyezését adni a házasságra, s Ady most már dacból is a nősülés mellett dönt. Hosszas utánajárással megkapják az árvaszéki engedélyt, és 1915 márciusában megtartják az esküvőt.

Itt Csucsán  töltött felejthetetlen napokat  az ifjú pár 1915 márciusától 1917 őszéig. Közben1917 elején Boncza Miklós meghal, s Adyék szeptemberben Budapestre költöznek. Boncza Berta akkor nem is sejthette, hogy elutazása után néhány hónappal a kastélydomb körül lerongyolt, elkeseredett székely katonák fogják felvenni egyenlőtlen küzdelmeiket a Kissebes felől támadó románokkal, s hogy e harcokban a környék csőcseléke mindent kifoszt a szülői portán. Szőke fején özvegyi fátylat lengetett a szél Budapesten, amikor 1919 elején Csucsa sorsa beteljesedett : -román uralom alá tiportatott, írja Tabéry Géza A Csucsai kastély című könyvében. Az Ady emlékszobában csak az eredeti  iratok másolatait láthatják, mondja a magyarul értő, de csak románul beszélő  idegenvezetőnk, mert amikor a költő és felesége elköltözött, szinte mindent magukkal vittek. Paraszttányérok, korsók, egykori bútordarabok emlékeztetnek a régi időkre. Csinszka, Ady Endre halála után többé nem akart Csucsára visszamenni, meg pénze sem volt arra, hogy helyrehozassa és fenntartsa a birtokot. Így megkérte  Octavian Gogát, Ady egykori barátját arra, hogy keressen vevőt a kastélyra, fordítom az idegenvezető ismertetőjét.

Végül Goga vette meg a birtokot, az épületeket renoválták, a leromlott állapotú kastélyt vízmentesítették, emeletet építettek rá, fényűzően berendezték. Az óriási faliszőnyegek, a bronz és márványszobrok, a bútordarabok mellett nem sokat időznek vendégeim. Csak a hálószobában levő ágyra jegyzi meg valaki, hogy milyen kicsi.  Goga miniszter és a felesége alacsony növésű emberek voltak, válaszol a vezetőnk, anélkül, hogy megvárja tolmácsolásomat. A mauzóleum, ahol a költő-miniszter és felesége alussza álmát,  a parkba telepített román fatemplom és a kertben sétáló öt ortodox apácák mellett mindannyian némán, gondolatainkba mélyedve haladunk el. Érezzük, Ady szelleme vesz körül bennünket s emellett minden más eltörpül…