Meddig fizetünk még koszos ivóvizet?

Riedl Oszkár szatmárnémeti
olvasónk nyílt levelet intézet az
Apaserv Rt. igazgatójához.

Az elmúlt hétvégén, 2009.
április 25-26-án megint koszos, szennyezett
ivóvíz folyt a csapokból a
Solidaritatii negyedben, de lehet, hogy az egész
városban, annak ellenére, hogy pár
héttel ezelőtt három napig
szintén fekete, piszkos és kellemetlen
szagú víz folyt. Akkori
kérdésemre, hogy miért nem közlik
a lakossággal az esetleges
javításokat, ami a
vízminőség romlásához
vezet, a szolgálatos diszpécser sok
hallgatás után csak dadogott. Tehát
nem győztek meg.

Itt szeretném felhívni az igazgató
úr szíves figyelmét arra a
tényre, hogy az Önök által
kezdeményezett 2005. évi utolsó
szerződés 7. cikkely, 7.6. pontja
alapján a szolgáltató 48
órával előbb kell hogy
értesítse a fogyasztókat a
javítás tényéről,
helyéről és
időtartamáról. Ugyanott a 7.8. pont
előírja, hogy a szolgáltató
viseli a kártérítést a
fogyasztóval szemben, továbbá
köteles megfelelő eszközökkel az
ivóvízet biztosítani a
javítás időtartama alatt. Ezt eddig
sosem tartották be, vagyis a
szerződésszegés ténye áll
fenn.

Volna egy javaslatom: a koszos és szagos vizet
Önök engedjék le a vezetékből
az utcákon található tűzcsapokon
keresztül és ne a fogyasztók
vízóráit forgassák. Az
Önök által aláírt
szerződés törvényes, és
mindenben megfelel az EU-ban előírt
követelményeknek, csak az a bökkenő,
hogy nálunk jól bevált szokás
szerint nemigen tartják be a felettes szervek,
vállalatok, hacsak nem az átlag polgár
hibázik.

Tisztelt igazgató úr, most már
jó volna, ha Önök is betartanák az
aláírt szerződésben foglaltakat,
megállapítva egy méltányos
összeget a kieresztett szennyes ivóvíz
ellenértékét, melyet a
következő számlánál
tételesen jelenítsék meg, levonva ezt
az összeget a számla
összértékéből. Ez így
lenne becsületes és törvényes.
Ellenkező esetben kénytelen leszek
tudomására hozni a bukaresti illetékes
szerveknek (Guvernul Romaniei-Autoritatea Nationala pentru
Protectia Consumatorilor, Directia de Supraveghere si
Control al Pietei Produselor si Serviciilor) és
azért nem a helyi szerveknek, mert itt még
sohasem orvosolták jogos sérelmeinket.

A jövőre nézve azt javasolnám,
hogy azok, akik felelősek az egészséges
ivóvíz
szolgáltatásáért, vegyék
házifeladatként és olvasgassák
a szerződésben előírt
kötelességeiket.

Tisztelettel,

Riedl Oszkár

Szatmárnémeti